Sıfatlar Test

Sıfatlar Test Türkçe Sıfatlar Test - Bu makaledeki notlar: türkçe okulu sıfatlar test türkçe sıfatlar..

Türkçe Test (sözcük Türleri/sıfat)

SÖZCÜK TÜRLERİ (SIFAT)
*
1. İsimlen çeşitli yönlerden belirten ya da niteleyen sözcüklere sıfat denir.
Aşağıdakilerden hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) O, okulun kapısında seni bekliyor.
B) Yüzünde biraz tebessüm vardı.
C) Sana birkaç sorumuz olacak.
D) İki saat bekledik o gün yine gelmedin.

2. Onu karada, havada, denizde her zaman, her yerde arıyorum.
Yukarıdaki cümlede geçen “her” kelimesinin çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belgisiz sıfat B) İşaret sıfatı C) Niteleme sıfatı D) Belgisiz zamir

3. Sayı bildiren sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki ifadeyi doğrulayan bir kullanım söz konusu*dur?
A) Birkaç kişi ağaçlardaki kuru dalları kırmaya ça*lışıyordu.
B)? Üç beş arkadaş, eti doğramakla meşguldü.
C) Havaların en güzel olduğu bir gün gitmiştik pikniğe.
D) Saat bir miydi yoksa iki mi ne, birden yağmur yağmasın mı!

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçültme ön adıdır?
A) Etrafındaki güzelliği görmeye elverişli bu tepecikteki evler çok şanslıydı.
B) Boyu küçücük, ama marifetleri büyük mü büyük.
C) Ufacık bir evde on kişi nasıl kalıyorsunuz ki?
D) Bina, azıcık sağlam olsaydı yıkılmazdı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Bölgenin kimi dağ köylerinde elektirik de yok.
B) Güzel, siyah üzümleri içi çekiyordu.
C) Özlü sözleri bir defterde toplarım.
D) Onun bu olumlu davranışına hayran olduk.

6. “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Bir çiçekle yaz olmayacağını herkes bilir.
B) Ormana gidince içime bir korku düşmüştü.
C) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?
D) Deniz kenarında yüzümü tatlı bir hava yoklayıp geçiyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?
A) Gençler yolun kenarında oturuyordu.
B) Yoksullara yardım etmeliyiz.
C) Bursa’nın eski güzelliği gitmiş artık.
D) Akıllıya bak, bizi aptal yerine koyuyor.

8. Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A) Adamın iyisi, iş başında belli olur.
B) Çocuğun sarı saçları, terden sırılsıklamdı.
C) İri, mavi gözleri çakmak gibi parladı.
D) Boşuna mı, “İşleyen demir ışıldar.” demişler?

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin niteleyicisi olarak kullanılabilir?
A) O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı.
B) Arkasında ışıktan bir iz bıraktı.
C) Yel gibi dağları aştı bir atlı.
D) Arada bir engin deniz bıraktı.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “karşı” sözcüğü sı*fat göreviyle kullanılmıştır?
A) Onlara karşı kimse bu denli iyi davranma*mıştı.
B) Karşı kıyaya kadar yüzelim.
C) Eve sabaha karşı çıkageldi.
D) Öğretmenine karşı gelmenin cezasını çekti.

CEVAPLAR:1. A 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.B

Sponsorlu Bağlantılar

Sıfatlar Test” İçin 2 Cevap

Sıfatlar Test İçin Yorum Yap