Silindirin Açık Şekli

Silindirin Açık Şekli: Silindirin Açık Şekli tab... - Bu makaledeki notlar: ..

Bu makalenin Silindirin Açık Şekli ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Silindirin Açık Şekli

Tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Silindirin yan yüzü dikdörtgen biçimindedir. Dikdörtgenin bir kenarı yükseklik kadar, diğer kenarı ise taban dairesinin çevresi kadardır

Silindirin Açık Şekli İçin Yorum Yap