Sönmüş Kireç Hakkında Bilgi

Sönmüş Kireç Hakkında Bilgi Sönmüş Kireç Nedir - Bu makaledeki notlar: Sönmüş Kireç Hakkında Bilgi Sönmüş..

Bu yazı Sönmüş Kireç Nedir? hakkında özet bilgiler içerir. Sönmüş Kireç Hakkında Bilgi ve Sönmüş Kireç Nedir hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Tam da not almalık…

Sönmüş Kireç Nedir?

Sönmüş Kireç Nedir?
Yurdumuzda kireç taşı çoğunlukla ilkel kireç ocaklarında yakılır. Yerde veya bir yamaçta kazılmış bir çukura kireçtaşı ve odun parçaları ile çalılar gevşek olarak yerleştirilir, üzeri örtülür ve çalılar tutuşturulur. Isı etkisiyle kireçtaşı 900°C nin üstünde bozunarak sönmemiş kirece dönüşür.
İsim:  sonmusdokme.jpg
Görüntüleme: 3751
Büyüklük:  49,3 KB (Kilobyte)
Bu yöntemle devamlı kireç elde edilemez. Her seferinde ocağı yıkıp yeniden kurmak gerekir. Sürekli ve ucuz kireç elde etmek için düşey kireç fırınları veya daha iyisi çimento fırınlarına benzeyen döner fırınlar kullanılır. Genellikle yakıt olarak jeneratör gazı kullanılır. Gaz yakıtlarla elde edilen kireç daha temizdir, içinde yabancı madde daha azdır. Bazı kireç fırınlarında gaz yakıt kullanılmaz. Üstten kireçtaşı ile kok kömürü karışık olarak konur. Böyle kirecin içine kömürün külü de karışır. Kirecin özellikleri içinde bulunan yabancı madde oranına, yakma süresi ve sıcaklık derecesine bağlıdır. Yakma sıcaklığı 900°-1000°C olmalıdır. Yabancı maddesi az olan iyi yanmış kireç YAĞLI KİREÇ adını alır.

Sönmemiş kireç su ile ısı meydana getirip, birleşerek kalsiyum hidroksit oluşturur. Buna sönmüş kireç denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sönmüş Kireç Hakkında Bilgi” İçin 3 Cevap

Sönmüş Kireç Hakkında Bilgi İçin Yorum Yap