Sosyal Bilimler Lisesinden Mezun Olanlar Ne Olabilir

Sosyal Bilimler Lisesinden Mezun Olanlar Ne Olabilir Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Dersleri - Bu makaledeki notlar: sosyal bilimler lisesinden mezun olanlar sosyal..

Sosyal Bilimler Liselerini Tanıyor Musunuz?

Arkadaşlar Türkiye’nin en az tanınan okul türü Sosyal Bilimler liseleri. Ve bu okul türünü size tanıtmak istiyorum.

lk defa, 2003 yılında İstanbul’da açılmıştır.
Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liseleri, öncelikle okuldaki alanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.
Okul:
a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96�yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24�ü geçemez.
Giriş sınavına, 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar başvurabilir.
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8 inci sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Resmi sosyal bilimler liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından sosyal bilimler liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Ancak sosyal bilimler liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
-Sosyal bilimler liselerinde birinci yabancı dil İngilizce�dir.
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS�yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.
Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler 11. sınıftan itibaren istemeleri halinde Uluslar Arası Bakalorya Programını takip edebileceklerdir.

Şu anda 6 tane sosyal bilimler lisesi eğitim vermektedir. Bulunduğu şehirler: İstanbul, Ankara, Samsun, Eskişehir, Erzurum, Aydın.
Ben şu anda Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lİsesinde okuyorum ve okulumdan memnunum. 431 puan alarak bu okula girdim.

Sosyal Bilimler Liseleri Ne İşe Yarar Ve Amacı Nedir ?

Sosyal Bilimler Liseleri Ne işe Yarar ve Amacı Nedir ?

Sosyal bilimler liselerinin amacı;
a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının .yetiştirilmesine kaynaklık eder.
b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96?yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24?ü geçemez.
İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir. Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler.
Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler; Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler Alanlarında öğrenim görebilmektedirler.
Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.
Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.
Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.
Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS?yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

Bazı Sosyal Bilimler Liseleri

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Bilimler Lisesinden Mezun Olanlar Ne Olabilir” İçin Bir Cevap

Sosyal Bilimler Lisesinden Mezun Olanlar Ne Olabilir İçin Yorum Yap