Subbuhun Kuddusun Rabbuna Ve Rabbul Melaiketi Verruh Fazileti

Subbuhun Kuddusun Rabbuna Ve Rabbul Melaiketi Verruh Fazileti Subbuhun Kuddusun Rabbuna Fazileti - Bu makaledeki notlar: subbuhun kuddusun subbuhun kuddusun rabbuna ve..

Subbuhun, Kuddûsün, Rabbu’l-melâiketi Ve’r-rûh; Duasının Anlamı Nedir?

Subbuhun, kuddûsün, Rabbu’l-melâiketi ve’r-rûh; duasının anlamı nedir?

Hz. Aişe’den gelen bir rivayette şöyle denir: Resulullah (s.a.v.) rüku ve secdesinde şöyle derdi:

“Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rûh.” (Ebu Davud, II, 28-35).

Anlamı: “Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh’un Rabbisin”.

SUBBÛHUN KUDDÛSÜN : “Allah (C.C.) subbûhtur, kuddûstür. Zâtına ve sıfatına fena, noksan ve kusur yanaşamaz. Her zaman ve her dilde, her mahluk onu tesbih ve takdis eder.” gibi mânâları ifade eder. SÜBBUH : Tesbih edilen (Allah. C.C.)

Sponsorlu Bağlantılar

Subbuhun Kuddusun Rabbuna Ve Rabbul Melaiketi Verruh Fazileti İçin Yorum Yap