Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Sübhanallahi Ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim Ve Bihamdihi Estağfirullah Fazileti - Bu makaledeki notlar: sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim ve..

Sübhanallahi Ve Bihamdihi Sübhanallahi’l Azîm, Tesbihinin / Duasının Fazileti Hakkınd

Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi’l azîm, tesbihinin / duasının fazileti hakkında bilgi verir misiniz?

Kabîsa b. Muharik anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber (a.s.m)’e gittim. “Ey Kabîsa! Seni buraya getiren sebep nedir?” diye sordu. Ben de: “Yaşım ilerledi, kemiklerim inceldi, bu sebeple Allah’ın beni faydalandıracağı bir şeyi bana öğretmen için sana geldim” dedim. (Şöyle buyurdu):

“Ey Kabîsa! (şu dediklerimi yaparsan), yanından geçtiğin her bir taş, ağaç ve toprak parçası mutlaka senin için Allah’tan bağışlamanı dilerler. Ey Kabîsa! Sabah namazını kıldıktan sonra, üç defa ‘Subhanellahi’l-azîm ve bi hamdihi’ duasını okuduğun zaman, körlükten, cüzamdan ve felçten muaf olacaksın. Ey Kabîsa! De ki: ‘Allah’ım! Ben senin nezdinde bulunan(lütfun)dan isterim. Üzerime ikramlarından akıt, rahmetinden üstüme yay ve üzerime bereketlerinden indir.”(Mecmaatu’l-Ahzab, 1/132).

Ebû Hüreyre’den: Peygamber Sallalla­hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

“İki söz vardır ki onlar dile hafiftir­ler, terazide ağırdırlar; Rahman olan Allah’a sevimlidirler, bunlar: Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil’azîmi. (“Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah’ı tenzih ederim”). (Buhari, Kitâbu’d-Daavât, 65)

Ebü Zer’den (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana şöyle buyurdu:

“Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi? Allah’a en sevimli olan söz: “Sübhânellâhi ve bihamdihî”dir.”

Ve bir rivayette de: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e soruldu, hangi söz daha faziletli­dir? Peygamber buyurdu: “Allah Tealâ’nın melekleri için yahud kulları için seçtiği şu sözdür: Sübhânellâhi ve bihamdihî” (Allah’a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim). (Müslim, Mesacid, 17)

Cabir’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim Sübhânellâhi ve bihamdihî (Allah’a hamd eder olduğum halde O’nıı noksanlıklardan tenzih ede­rim) derse; onun için Cennette bir hurma ağacı dikilir.’’ (Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, 60)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Kim, Allah’ı hamdiyle tesbih ederim” derse denizin köpükleri kadar bile günahı olsa bağışlanır.” (Buhârî, Deavat: 27; Müslim, Zikr: 17)

Sübhânallahi Ve Bihamdihi, Sübhânallâhi’l-azîm

————–GÜNLÜK TESBİH———-

******SübhânAllahi ve bihamdihi, Sübhânallâhi’l-azîm.********

(Allâhu Teâlâyi noksan sifatlardan tenzih eder ve ona hamdederim.Azim olan Allâhı tesbih ederim)

İşlerin Düzelmesi İçin Okunan Dua Ve Anlami

Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil Azim ve bihamdihi estağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhap, Ya Zettavili, Ya Mecid.

Bu duanın manası şöyledir:

SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ = Allah’ı hamd ile tesbih ederim.

SÜBHANALLAHİL AZİM VE BİHAMDİHİ = Büyük Allah’ı hamd ile tesbih ederim.

ESTAĞFİRULLAH = Allah’tan bağışlanmamı isterim.

YA KAFİ = Ey her şeye kâfi gelen.

YA GANİ = Ey hiçbir şeye ihtiyacı olmayan/Zengin.

YA FETTAH = Ey suretleri, şekilleri, kapıları açan.

YA REZZAK = Ey her canlının rızkını veren.

YA KERİM = Ey ihsanları bollan/Cömert.

YA VEHHAP = Ey bağışları çok olan.

YA ZE’T-TAVİLİ = Ey geniş güç ve servet sahibi/lütuf ve ihsanı pek geniş olan.

YA MECİD = Ey Yüce olan.

ZE’T-TAVİLİ / Zi’t-tavli ismi Mümin/Gafir Suresi’nin 3. ayetinde geçmektedir.

Mühim İşlerin Halli İçin Dua

Öncelikle bu uygulamayı yapmadan önce esmaul husnanın nasıl okunduğuna dair bilgiler vereceğim ve herkes tarafından gayet rahatça anlaşılacak.Yapılacak duaların kabulunun Havas uygulmasının eksiksiz olarak yapılması ve şüphe edilmemesi gerekir fakat genelde Havas kitap tercumeleri eksik olması sebebi ile veya maksatlı olarak uygulmayı eksik verenlerde olabilir ve bir çok insan yaptığı dua dan dolayı ümitsizliğe ve ruhsal çöküntüye uğramaktadır.Bilindiği üzere Esmaul husnanın fazileti için efendimiz ve Habibimizi olan Muhammed Mustafa SaS tarafından belirtilen hadisler var bunlar sahih hadislerdir,havas terkibini harfiyen yapmasak dahi sevabından kesinlikle faydalanacağımız bilelim ve şüphe etmeyelim. Ebu Hüreyre r.a. hazretlerinin rivayet ettigi bir hadisi serifte Peygamberimiz hazreti Muhammed s.a.v. söyle buyurmustur: inne lillâhi tisaten ve tisîne ismen men ahsâhâ dehalel cenneh

Esmaul Husnanın Havas terkibine ;
1.Esmaul Hüsna ve Okunuşu: Hüvallahüllezi la ilahe illa hüver rahmanirrahim. Elmelikü elkuddüsü esselamü elmü’minü el müheyminü elazizü elcebbarü elmütekebbirü el haliku elbariü elmüsavvirü elgaffarü elkahharü elvehhabü errezzaku elfettahu elalimü elkabıdu elbasitu elhafidu errafiu elmuizzü elmüzillü essemiu elbasiru elhakimü eladlü ellatifü elhabiru elhalimü elazimü elgafuru esseküru elaliyyü elkebiru elhafizu elmukitü elhasibü elcelilü elkerimü errakibü elmücibü elvasiu elhakimü elvedüdü elmecidü elbaisü essehidü elhakku elvekilü elkaviyyü elmetinü elkaviyyü elhamidü elmuhsi elmübdiü elmuidü elmuhyi elmümitü elhayyü elkayyümü elvacidü elmacidü elvahidü elahadü essamedü elkadiru elmuktediru elmukaddimu elmuahhiru elevveli elahiru ezzahiru elbatınü elvali elmütealü elberru ettevvabü el Müntekimü elafüvvü erraüfü malikelmülkü zülcelali velikramü elmuksitu elcamiu elganiyyü elmugni elmaniu eddaru ennafiu ennuru elhadi elbediu elbaki elvarisü erresidü essaburu.

Not:Esmâ-ül Hüsnâ okunurken her ismin basına Yâ nidası sonunada ”Celle celâlühü” ilave edilir. Yâ Rahmân celle celâlühü, Yâ Kerîm celle celâlühü gibi. Havas Terkibi:Çok mühim bir dilegi olan ve bu dileginin yerine gelmesini isteyen kimse Esmâ-ül Hüsnâ yı 1000 defa okuyup, her 100 defa nın basında su daveti 10 defa okuyarak 1000 adedi tamamladıktan sonra dilegini söylerse, icabeti anında Allah’ın izniyle olur.

Okunacak Dua: Bismillâhirrahmânirrahîm. Seyidî edhılnî fî riyâdı esmâike vel bâbillezî lâ yahcibü bi nûrin ve lâ bi zulmeti ve lâ bi seyin minhü ve lâ bi seyin hâricün anhü etliku yedî kavâyi fî neylin nı’meti ve erzuknî zevka külle mezûkın hattâ ekûne leke fîke ve ekûni fîhi leke mübtehicen bi halâvetin zâlike minke inneke latîfün atûfün rahîmün raûfün kerîmün. Mâ yeftehullâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ mümsik felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Önemli Not:Esamul Husnayı okurken her okumanın başında Eselüke yâ men”

Sübha Namazı Nedir

Sübha Namazı Nedir

Abdest aldıktan sonra kılınan iki rekat namaza “sübha namazı” denir. Mekruh vakitler hariç, her zaman kılınır.

Abdest namazı: Abdestten veya gusül abdestinden sonra vakit elverişli ise, yaşlık kuruyacak kadar bir süre geçmeden iki rekat namaz kılınması menduptur. Hadiste şöyle buyurulmuştur:

“Her kim abdest alır, abdesti güzel yapar, sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa ve bu iki rekata kalbiyle yönelirse, o kimseye cennet vacib olur.” (Buhârî, Vüdû, 24; Müslim, Tahâre, 5, 6,17; Ebû Dâvûd, Tahare, 65).

alıntıdır

Sponsorlu Bağlantılar

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah İçin Yorum Yap