Tapdk Bandrol Fiyatı Ne Kadar

Tapdk Bandrol Fiyatı Ne Kadar İçki Bandrol Fiyatları - Bu makaledeki notlar: ithal icki fiyatları tapdk bandrol fiyatı..

Sigara Ve İçkiye Bandrol Zammı Yolda

Sigara ve içki üretiminde kullanılacak bandrollerin tarifesi belli oldu.

Yerli ürün bandrolleri ithal ürün bandrollerine göre daha ucuz olurken maliyetlerin üreticilerce fiyatlara yansıtılması bekleniyor

Kaçak içki ve sigaranın yakalanması için kurulacak bandrol sisteminde, sigara ve alkollü içecek üreten şirketlere bandrol başına uygulanacak fiyat tarifeleri belli oldu. Yerli içki ve tütünün bandrolleri daha düşük, ithal ürünlerin bandrol birim fiyatları ise daha yüksek tutuldu. Sigara paketleri ve içki şişelerine yapıştırılacak bandrolün maliyetinin üreticiler tarafından sigara ve içki fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Gelir İdaresi tarafından geçen aralıkta ihalesi yapılan bandrol sisteminin nasıl kurulacağına ve işletileceğine dönük uygulama tebliğ taslağı da hazırlandı.

“Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi” tebliğ taslağındaki listeye göre yurtiçinde üretilen tütünlerde birim fiyat 0.57 YKr (0.00570 YTL), alkollü ürünlerde 2.87 YKr (0.02875), birada ise 0.18 Ykr (0.00180 YTL) olarak uygulanacak. İthal edilecek tütün ürünlerinde ise bandrol birim fiyatı 1.56 YKr (0.01560), alkollü ürünlerde 18.3 YKr (0.18300 YTL) ve bira için de 22.9 YKr (0.22900 YTL) olacak. Bandrollerin birim fiyatları 2008 yılından başlayarak her yıl ÜFE oranında artırılacak.

Seri üretim yapan üreticiler bandrol bedellerini, aylık olarak teslimi izleyen ayın beşinci günü akşamına kadar, ithalatçılar ise gümrükte ürünleri teslim almadan önce ödeyecekler. Ödemeler; Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri AŞ (TEKEL) hesabına yatırılacak ve kurulacak sistemle bandrol satışları ve yapılan tahsilat Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilecek. Ayrıca bandrol ve kod bedelleri tutarı için TEKEL’e banka teminat mektubu verilecek. Bandrol basım işi de İstanbul Cevizli’deki Tekel Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirilecek.

19 Haziran’da sisteme geçilecek

Sisteme 15 Mayıs 2007 tarihinde geçilecek. 19 Haziran 2007 tarihinden başlayarak sistem dışında sigara ve alkollü içki üretimi ve ithalatı artık yapılamayacak. Bandrol için seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerinin işletmelerindeki paketleme ve dolum hatlarına ürün izleme sistemi kurulacak. Sistem 16 sigara ve diğer tütün mamulü üreten tesis ile alkollü içki üretimi yapan 51 tesiste kurulacak. İthal edilen ürünlerde ise bandrol, gümrük hattını geçtikten sonra bandrol sistemini kurup işletmekle görevlendirilen yetkili firma Sicpa-Assan Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde takılacak.

Bandrolde neler olacak?

Sigara ve içkilerde bandrollerin nerelere yapıştırılacağı da belirlendi. Seri üretim yapan üretim tesislerinde paketleme sırasında her bir pakete bandrol yapıştırılacak. Bandroller, yumuşak paketlerde üst orta kısımda, sert paketlerde ise kapak açıldığında yırtılacak şekilde olacak. Bira dışındaki alkollü içki işletmelerinde üretim hattında; her bir şişeye veya diğer iç ambalajların kapağı üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılacak. Birada ise ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması durumunda kutunun altına kodlama yapılacak. Bandrollerde Gelir İdaresi ile Tütün ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (TAPDK) logolarını tüketiciler gözle bakarak görebilecek. Bandrollerin üzerinde ise ancak yetkili denetçilerin özel aletlerle baktığında görebileceği gizli güvenlik kodları bulunacak.

Rekabetin çok yoğun olduğu bu sektörlerde gizliliğin nasıl sağlanacağına da açıklık getirildi: Yetkili firma; yani Sicpa-Assan ile gizli bilgi edinen tüm üreticiler ve ithalatçı firmalar, yetki belgesi süresince ve sonrasında edinmiş oldukları bilgileri gizlilik içinde tutacak; rekabetçi alanlar da dahil, kendisi veya üçüncü kişiler için veya başka bir amaç için kullanamayacak, ifşa edemeyecek. Eğer çalışanlar gizliliği ihlal ederse sorumlu yetkili firma olacak. Tebliğdeki usul ve esaslara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Sahte bandrol yapıştırılmış ürünleri sahte olarak üretenler, nakledenler, sahte bandrol/kod yapıştırılmış ürünleri bilerek kabul edenler için suç duyurusundu bulunulacak.

Yerli ve yabancı eşit ortak

Bandrol ihalesini alan ve sistemi yerleştirecek Sicpa-Kibar Holding ortaklığına ilişkin bir şirket de kuruldu. 50 bin YTL sermaye ile kurulan ve tarafların yüzde 50’şerlik pay aldığı şirketin unvanı ise Sicpa-Assan Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

BANDROLLER NASIL KULLANILACAK

Seri üretim tesislerinde pakete yapıştırılacak.
Yumuşak paketlerde üst orta kısma yapıştırılacak.
Sert paketlerde kapak açıldığında yırtılacak şekilde olacak.
Bira hariç alkollü içki şişelerine veya ambalaj kapağına.
Şişe birada kapağa, kutu birada ise kutunun altına kodlama yapılacak.
Bandrollerde TAPDK logolarını tüketiciler gözle bakarak görebilecek.
Bandrollerin üzerinde ise gizli güvenlik kodları bulunacak.

Sponsorlu Bağlantılar

Tapdk Bandrol Fiyatı Ne Kadar İçin Yorum Yap