Teşbih Benzetme

Teşbih Benzetme Benzetme İle İlgili Cümleler - Bu makaledeki notlar: benzetme cümleleri teşbih benzetme benzetme ile..

Teşbih( Benzetme)

TEŞBİH( BENZETME)

Aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan iki varlıktan zayıf olanı güç-lü olana benzetme sanatıdır.
“Ahmet aslan gibi güçlüdür.” Cümlesinde güç yönünden zayıf olan Ahmet aslana benzetilmiştir.

Her benzetme bir karşılaştırmadır.Örnek cümlede “Ahmet” ile “aslan” karşılaştırılmıştır.

Aralarında ortak özellik bulunmayan kavramların karşılaştırılması benzetme değildir.Mesela:
“Elma kadar sivri maydanoz ,
Minare gibi ekşi duvar” benzetmeleri standartlara uymaz .Çünkü karşılaştırılan şeyler arasında ortak bir özellik mevcut değildir.”Teşbihte hata olmaz “ sözünü de bu minvalde değerlendirmek gerekir . “Hata ol-maz”dan kasıt teşbihin hata kabul etmeyeceği realitesidir.Yani hatalı teşbih teşbih değildir.

İstisnalık arz etse de bazen kendisine benzetilen taraf güçlü ta-raf değildir: ”Ninemin pamuktan daha yumuşak ellerini öpmeye doyamaz-dım”

BENZETMENİN ÖĞELERİ VE TÜRLERİ

Benzetmede “erkan-ı teşbih” de denilen dört öğe mevcut-tur.Bunlardan benzeyen(müşebbeh) ile kendisine benzetilen(müşebbehün bih) asli ; benzetme yönü(vech-i şebeh) ve benzetme edatı(edat-ıteşbih) yardımcı unsur olarak kabul edilir.
Bu öğelerin var olup olmamasına göre teşbih sanatı çeşitlilik gös-terir.

Canan gül gibi güzeldir. (Ayrıntılı benzetme /Teşbih-i mufassal)
b.yen k.b.tilen b.edatı b.yönü

Canan gül gibidir. (Kısaltılmış benzetme /Muhtasar-Mücmel)
b.yen k.b.tilen b.edatı

Gül Canan güzeldir.(Pekiştirilmiş benzetme /Müekked)
k.b.tilen b.yen b.edatı

Gül Canan bizim şeref misafirimizdir.(Teşbih-i beliğ/Yalın-güzel)
k.b.tilen b.yen

Bütün öğeleri tam olan benzetmeye “ayrıntılı”, benzetme yönü konmamışa “kısaltılmış”, benzetme edatı bulunmayana “pekiştirilmiş” ve nihayet yardımcı öğelerin bulunmadığı sadece temel öğelerle kurulanına da “beliğ” teşbih” diyoruz.
Not: Andırmak, benzer,dönmek,sanki,kadar,örnek,-den ,bigi,meğer ki , gûyâ,tıpkı,misl,misüllü,niteki,sıfat,manend,-veş,-asa,-var, çü, çün, tek,andırır… kelimeleri benzetme edatı kabul edilir.

Örnek cümleler:
Abbas tilki gibi kurnazdır.
Yol yılan gibi kıvrılıyor.
Türkiye güzellikte cennet gibidir.
Taş gibi sert ekmek
Kömür gibi kara gözlerin
Elma gibi tatlı yanakların
Kalem gibi ince parmak
Rüya gibi güzel yaz.
Buz gibi soğuk gazoz
Civa gibi haretketli adam
Süt gibi beyaz badana
Dal gibi ince kız
Yukarıdaki cümleleri benzetmenin dört türüne göre çekimleyiniz .

Sanatlı beyitler ve mısralar
Köhne düşünceler paslanmış çivilere benzer.
İhtiyar adam bir çocuk gibi ağlıyordu.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım.
Kul Mustafa karakolda gezerken/Gülle , kurşun yağmur gibi ya-ğarken
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal
Bir kez Allah dese aşk ile lisan/Dökülür cümle günah misl-i hazan
Karşımda eski evler tarih gibiydi.
Gündüz denizlerde sönerken baktık/Ve çobanlar gibi dallar gibi yaktık
Kız vücudun sarı güller gibi ter/Çık sudan kendini üryan göster
Çini bir kasede bir Çin çayı içmekteydi/Bir güzel yırtıcı kuş gözleri gördüm/Som mücevher gibi kan kırmızı tırnaklarını
Ârızın âb-ı sâftır gûyâ/Zekan bir habâbdır gûya
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken/Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Ömür çiçek kadar narin
Sandım ki güzelliğin cihanda / Bir saltanatın güzelliğiydi.
Poyrazla söyleşir gibi yaprakların sesin
Rûy-ı zemini tâbi-i fermanı kılmağa/Sultan Selim Han gibi bir şîr-i ner gelir
Neva-yı neydir esen bad cam-ı meydür gül /Çemende eşk ile sahba misal- cu dökülür
Yarin ki her tebessümü dağ üstü bağ olur/Destinde cam-ı neşve semavi çerağ olur.
Hizmetçiye gel der gibi Azrail’e gel der.
Kafası kazan gibi oldu.
İstanbul karınca yuvası gibi oldu.

Dudakların elmadan etli
 Sürekli sevgiyi duydukça anne toprak
Bambaşka Leh,Macar,Venedik,Rus güzeli /Sessiz haremde her biri endamlı bir peri
Yalnız bu katta mümkün olur daima / Her hamlesiyle ruh o çelik-ten kanatlı kuş
Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı
Bu dil ağzımda annemin sütüdür.
Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

Benzeyen – Benzetilen Nedir – Benzetme Yönü – Benzetme Edatı – Benzetme Nedir

Aralarında ortak ilgi bulunan, iki varlık ya da nesneden güçsüz olanın güçlüye benzetilmesi sanatıdır. Bu sanat anlatıma kuvvet katmak ya da anlatılan özelliğin daha fazla olduğunu belirtmek için kullanılır. Benzetmenin dört temel ögesi vardır; benzeyen, benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı.

Benzeyen

Bu söz sanatında, anlatılan özellik bakımından güçsüz olan varlık ya da nesnedir.

Benzetilen

Birbirine benzetilen unsurlardan, varlıklardan özellik bakımından daha üstün, daha güçlü olan varlıktır.

Benzetme Yönü

Birbirine benzetilen varlıklar arasındaki ortak özelliğe benzetme yönü denir. Benzetme yönü her zaman cümle içinde bulunmayabilir. Bu durumda benzetme yönünü bulabilmek için ” benzeyen, benzetilene, hangi açıdan, ne özellik bakımından benzetiliyor ?” sorusu cümleye sorulur. Alınan cevap benzetme yönüdür.
Benzetme edatı

Bu sanatta benzeyen ile benzetilen arasında bir ilgi kurabilmek için bazen “gibi, göre, kadar vb…” edatlar kullanılır. Bunlara benzetme edatı denir.

* Benzetme edatı benzetmenin yapıldığı her yerde bulunmayabilir. Yani benzetme edatı olmadan da benzetme yapılabilir. Benzetme sanatında, benzeyen ve benzetilen kesinlikle bulunmalıdır fakat, benzetme yönü ve benzetme edatı olması gerekmez.

Örnek: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

Benzeyen : Bin atlı

Benzetilen : Çocuklar

Benzetme yönü : Şen olma, şenlik

Benzetme edatı : Gibi

Sponsorlu Bağlantılar

Teşbih Benzetme” İçin 4 Cevap

Teşbih Benzetme İçin Yorum Yap