Türk Göçleri

Türk Göçleri Türk Göçlerinin Sonuçları - Bu makaledeki notlar: türk göçlerinin nedenleri türk göçleri türk..

Türk Göçleri

Göçlerin Nedenleri
• İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi ve bu gelişmelerin sonucunda bölgede geçim sıkıntısının ortaya çıkması
• Türk boyları arasındaki siyasal anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan savaşlar
• Dış baskılardan (Çin, Kitan ve Moğol) dolayı Türklerin bağımsızlıklarını kaybetmek istememeleri
• Salgın hayvan hastalıkları ve otlakların yetersiz hale gelmesi

Göçlerin Sonuçları
• Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.
• Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
• Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur.
• Batıya giden Türkler, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.
• Türkler değişik kültür çevreleriyle etkileşim içine girmişlerdir.
Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerleği kullanmaları çok uzak bölgelere göç etmelerine yardımcı olmuştur. Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması, Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini engellemiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Göçleri İçin Yorum Yap