Türkiyenin Nufus Sayimi Çizelgesi

Türkiyenin Nufus Sayimi Çizelgesi Yıllara Göre Türkiye Nüfusu - Bu makaledeki notlar: 1927 yılından beri yapılan nüfus sayımları..

Genel Nüfus Sayımı

Genel nüfus sayımı, Türkiye‘de istatistik işlerini yürütmekle görevli devlet kurumu olan Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak yapılan nüfus sayımıdır. TÜİK tarafından yapılan çok sayıdaki istatistik çalışmalarının en önemlisi genel nüfus sayımı’dır. 1927 yılından itibaren genellikle 5 yıllık aralarla yapılmıştır ve bu uygulama esnasında ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. İlk kez sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımının 2007 yılında yapılması planlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. Adrese dayalı nüfus sayımının Haziran 2007 tarihinde tamamlanacağı ve sonuçların açıklanacağı bildirilmiştir. Ancak belirtilen tarihte sayım tamamlanamamıştır. Bu önemli çalışmanın Ekim 2007 sonu itibarıyle hala bitirilememiş olması ve kamuoyuna tatminkar bir açıklama yapılmamış olması, kurumun saygınlığının zedelendiği yorumlarının yapılmasına neden olmuştur.Osmanlıda ilk nüfüs sayımı 1831 yılında 2.Mahmut tarafından yapılmıştır.Bu sayımın nedeni savaşa katılacak müslüman askerlerin sayısını öğrenmekti.

Genel Nüfus Sayımında Yıllara Göre Türkiye Nüfusu

YılNüfus192713648270193516158018194017820950194518790174195020947188195524064763196027754820196531391421197035605176197540347719198044736957198550664458199056473035199762865574200067803927
http://tr.wikipedia.org/wiki/Genel_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1“‘dan alındı

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiyenin Nufus Sayimi Çizelgesi İçin Yorum Yap