Tuyuğ

Tuyuğ Tuyuğ Örneği - Bu makaledeki notlar: tuyuğ örnekleri tuyuğ tuyuğ örneği tuyuğ..

Tuyuğ Şiirler – Tuyuğ Şiir Önekleri – Tuyuğ Örneği

Gazel / Öleyim

Şaha sinün camâlüni göreyim andan öleyim
susamışam visâlüne ireyüm andan öleyim

Bunca zemân lebün için saçun karanusındayam
Âb-ı hayât kandadur sorayum andan öleyim

Dün gice düşde ben sini binüm ile görir idüm
Bu düşümün ta’bîrini yorayum andan öleyim

Bezm-i ezelde ireli cânuma ışkı hüsninün
İremedüm varamadum ireyim andan öleyim

Canum u aklum u gönül zülfün içinde yitdiler
Teşviş eğer olmaz ise tarayım ondan öleyim

Şair : Kadı Burhaneddin

Tuyuğ – Dünyayı Çok Sınadık Bir Bûyimiş

Dünyayı çok sınadık bir bûyimiş
Kamu âlem varlığı bir hûyimiş
Kaplan aslan ejdehalar cümlesi
Kaynağında ecelin âhûyimiş

Şair : Kadı Burhaneddin

Tuyuğ – Görürem

Ben Leblerini canıma emsem görürem
Gözün yarasın gönüle merhem görürem
Aşkın odını ki yaka iki cihanı
Ben kendi canıma yalınız kem görürem

Şair : Kadı Burhaneddin

Sponsorlu Bağlantılar

Tuyuğ İçin Yorum Yap