Used To İle İlgili Örnekler

Used To İle İlgili Örnekler Used To Örnek Cümleler - Bu makaledeki notlar: used to ile ilgili cümleler used..

Used To – Örnek Cümleler

I used to swim everyday when I was at university. (Üniversitedeyken hergün yüzerdim.)

I did not use to run. (Eskiden koşmazdım.)

Did you use to swim? (Yüzermiydin?)

She used to gamble, but now she dosen’t.
O kumar oynardı ama şimdi oynamaz.

Did you use to play football.
Futbol oynar mıydın?

My father didn’t use to watch T.V, but now he is always before the screen.
Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.

There didn’t use to be any duck in Lake Gölbaşı.
Gölbaşı gölünde hiç ördek yoktu.

Did there use to be a building here?
Burada bina var mıydı?

He used to work hard when he was a student
Öğrenci iken çok çalışırdı

People used to help each other twenty-thirty years ago
Yirmi-otuz yıl önce insanlar birbirlerine yardım ederlerdi

When I was a student, I used to take notes during the lesson
Ben öğrenci iken derste not tutardım

When I was a child I didn’t use to behave naughtily
Ben çocukken yaramazlık yapmazdım

There didn’t use to be any tree on this hill
Bu tepede hiç ağaç yoktu

He didn’t use to smoke last year
Geçen yıl sigara içmiyordu

Sponsorlu Bağlantılar

Used To İle İlgili Örnekler” İçin 11 Cevap

Used To İle İlgili Örnekler İçin Yorum Yap