Uyumsuz Çocuklar

Uyumsuz Çocuklar: Uyumsuz Çocuklar A- Tanım ... - Bu makaledeki notlar: uyumsuz Çocuklar ..

Uyumsuz Çocuklar ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşıyorum. Bu not umarım işinize yarar.

UYUMSUZ ÇOCUKLAR

A- TANIM VE SINIFLANDIRMA
Eğitimde ve psikolojide bir çok terimin tanımını yapmak çok zordur. Aynı durum uyumsuz çocukların tanımı için de geçerlidir. Bu tanımları yaparken karşılaşılan zorlukları Hallahan;
· Ruh sağlığının uygun bir tanımının olmayışı,
· Uyumsuz davranışlara ilişkin kuramsal yaklaşımlar arası farklılıklar,
· Duygu ve davranışları ölçmedeki güçlükler,
· Normal ve uyumsuz çocukların duygu ve davranışlarındaki değişiklikler,
· Uyumsuz ve diğer özür grupları arasındaki ilişkiler
· Çocukları sınıflandıran ve onlara hizmet veren meslek kuruluşlarının işlevlerindeki farklılıklar,
· Davranışlara yönelik sosyal ve kültürel beklentiler,

Çeşitli “Uyumsuz Çocuk” Tanımları:
Kaufmann; davranışları başkalarının beklentilerine ya da kendi beklentilerine uygun olmayan çocuklardır.
Çağlar (1981); kendi benliği ve çevresiyle dengeli ve etkili ilişki kurma, geliştirme ve sürdürmede güçlük çeken ve bu yüzden gelişmeleri sekteye uğrayan, çevresindekilerin olağan ilişkileri ile düzeltilmeyen davranış kalıplarına sahip çocuklardır şeklinde tanımlamıştır.
Arı; çocukların uzun süren nevrotik ve psikotik tipteki bozuklukları da uyum bozuklukları olarak tanımlamaktadır.
MEB; zaman zaman çeşitli etkenlerden dolayı çevresiyle dengeli ilişki kurma ve sürdürmede güçlük çeken çocuklardır
Nazik; kendi benliği ile ve çevresiyle dengeli ve etkili ilişki kurma, geliştirme ve sürdürmede güçlük çeken ve bu yüzden gelişmeleri yeterli olmayan, çevresindekilerin, normal ilişkileri ile düzeltilemeyen davranış kalıplarına sahip çocuklardır (Nazik, 1981).

İndirmek İçin Tıklayın

Sponsorlu Bağlantılar

Uyumsuz Çocuklar İçin Yorum Yap