Uzaktan Algılama Teknolojisi

Uzaktan Algılama Teknolojisi Uzaktan Algılama Teknolojisi Nedir? - Bu makaledeki notlar: Uzaktan Algılama Teknolojisi Uzaktan Algılama..

Bu makalede Uzaktan Algılama Teknolojisi ve Uzaktan Algılama Teknolojisi Nedir? hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen not alın. Uzaktan Algılama Teknolojisi ile iligli olan sorularınızı gidereceğini düşünüyorum.

Uzaktan Algılama Teknolojisi

Uzaktan Algılama Teknolojisi

Uzaktan Algılama TeknolojisiUzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniğidir.

Yer ile herhangi bir temas olmaksızın yerin çeşitli özelliklerinin tespiti işidir. Uzaktan algılama kısa bir tanım yapılacak olursa, fiziksel temas olmadan cisimler hakkında bilgi almaktır. Bu iş için temel şey enerjidir. Enerji olmadan algılama yapmak imkânsızdır. Nasıl ki doğadaki tüm olaylar bir enerji vasıtasıyla gerçekleşiyorsa uzaktan algılamada bu şekilde enerji vasıtasıyla gerçekleşir.

Uzaktan algılamanın anlaşılabilmesi için kendi beş duyumuzun algı özellikleri kısaca olsa da bilmekte yarar vardır. Gözlerimiz görüş alanına düşen tüm cisimleri alır ve değerlendirip tanımlaması için beyine gönderir, beyinde bunları değerlendirip algının tamamlanmasını sağlar. Aynı şekilde kulak da etraftan yayılan ses dalgalarını toplayarak anlamlandırması için beyne gönderi ve beyinde tanımlama işlevini böylece tamamlayarak duyma dediğimiz olayın gerçekleşmesini sağlar. Tüm bu olayların gerçekleşmesi içinde ATP enerjisi kullanılır. Uzaktan algılama için kullanılan enerji kaynağıda ya güneştir ya da yapay bir güç kaynağıdır.

Uzaktan algılamanın gerçekleşebilmesi için 7 şartın yerine gelmesi gerekmektedir.

Enerji kaynağı ya da ışıma
Işınım veya radyasyon ve atmosfer
Hedef ve interraksiyon
Sensör tarafından kaydedilen enerji
Transmisyon, alma ve işleme
Yorumlama ve analiz
Uygulama

Sponsorlu Bağlantılar

Uzaktan Algılama Teknolojisi İçin Yorum Yap