Uzayla İlgili Terimler

Uzayla İlgili Terimler Uzay İle İlgili Terimler - Bu makaledeki notlar: uzay terimleri uzayla ilgili terimler uzay..

Bazı Uzay Terimleri Ve Resimleri

Açık küme: Galaktik küme. Belli bir şekilleri olmayan ve gemelde galaktik düzlemde bulunan yıldız kümeleri.

Akan yıldız: Yer’in atmosferine girince sürtünmeden dolayı ısınarak akkor haline gelen ve ardında bir ışık çizgisi bırakarak geçen meteor.

Asteroit : Küçük gezegen.

Atmosfer : Bir gezegeni saran gaz katmanı veya bir yıldızın görünen üst katmanları.

Beyaz Cüce: Küçük kütleli bir yıldızın ölümünden artakalan yaklaşık Dünya büyüklüğünde sıcak ve parlak demir yıldız çekirdeği.

Cüce gezegen: Bir yıldızın çevresinde dolanan kütlesi küresel bir yapı oluşturacak kadar büyük ama komşuluğunu temizleyememiş gökcismi.

Gezegen: Bir yıldızın çevresinde dolanan kütlesi küresel bir yapı oluşturacak kadar büyük ve komşuluğunu temizlemiş gökcismi.

Gezegencik: Bir yıldız sisteminin oluşumu sırasında birleşerek gezegenlere dönüşen küresel yapılı gökcisimleri.

Gökada: On milyon ila bir milyar arasında yıldız ve bu yıldızların hammaddeleriyle artakalanlarını barındıran dev yıldız topulukları.

Kayasal Gezegen: Kayasal ve katı bir yüzeye sahip gezegenler.

Kırmızı Dev: Evriminin son aşamalarına doğru aşırı genişlemiş ve yüzeyi biraz soğumuş dev yıldız.

Meteor: Bir meteoroid atmosfere girdiğinde gözlenen parlak ışıma.

Meteorit: Yeryüzüne düşen meteoroid.

Samanyolu: İçinde bulunduğumuz en azından 100 milyar yıldız içeren gökada.

Süpernova: Büyük kütleli yıldızların yakıtlarını tükettikten sonra aniden çökmesiyle oluşan çok güçlü patlama.

Yıldız: Çekirdeklerinde meydana gelen termonükleer tepkimeler sayesinde enerji yayan büyük oranda gazdan oluşan gökcisimleri.

Yörünge: Gökcisimlerinin bir başka gökcismi etrafında dolanırken izledikleri yol.

Sponsorlu Bağlantılar

Uzayla İlgili Terimler İçin Yorum Yap