Ya Cami Esması Okunuşu

Ya Cami Esması Okunuşu Ya Cami Esması Nasıl Okunur - Bu makaledeki notlar: ya cami esması ya cami esması..

Ya Cami Esması Nasıl Okunur

sevdiğinden ayrı olanlar
Niyet edip, 1000 kez Ya Allah, Ya Vedud, Ya Cami okunur. Günü ve saati yok ama gece yarısından sonra okunursa iyi olur.

EL-CÂMİ’ (اَلْجَامِعُ): Bir araya getiren, toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıd olan zıt şeyleri bir araya getirebilen, toplayıp düzenleyen,

EL-VEDÛD (اَلْوَدُودُ): Çok seven ve sevilen, müminleri seven, iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, cemâlini, isimlerini ve bunların tecellîleri olan mahlukâtının güzelliklerini çok seven

Bu her iki esmada muhabbet için çok etkilidir özellikle Ya-Vedud ebced hesabına görede okursanız daha uygun olur birde Ya-Cami esmasının vefki muhabbetde başarlı sonuçlar verir

ebced değeri 20 dir isminizin ebced değerinede üzerine ekleyerek okuyabilirsiniz isterseniz sevdiğiniz kişinin isminin ebced değerinide ekleyebilirsiniz daha makbuldur

Ya vedud esması sevgi muhabbet terkiplerinde kullanılsada tek başına okunması yetersizdir kendinize uygun bir terkip belirledikten sonra güçlendirici etki olarak ya vedud esmasını ecbed değerine göre zikredin

abdestli olmanız şart değil istediğiniz kadar okuyun faydasını görene kadar okuyabilirsiniz

üç esmayı toplam 1000 defa okuyacaksınız

El Fettah Duası Ve Esması

El- Halimi, Fettah ismi hakkında şunları söyler: Fettah, hüküm verendir. Allah, verdiği hükümlerle kulları arasında kilitlenen sorunları ve hak ile batılın arasını açan, haklıyı yüceltip haksızı alçaltandır.

El- Hattabi ise şöyle der: “Fettah geçek anlamda açan demektir, Allah, kullarına merhamet ve rızık kapılarını açan, kilitlenen işlerini açan, hakkı görmeleri için kalplerini ve gözlerini açandır. Fatih, yardım eden manasına da gelir. Şu ayette bu anlamdadır : “Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. (Enfal 19)”

Razi, Fettah ismi hakkında şunları söyler :

Allah, kullarına hayır kapılarını açan ve zor olan işleri kolaylaştırandır. O, ilim ile kullarının dini işlerini, zenginlik ile de dünyevi işlerini açandır. Zulme uğrayana yardım eden ve sıkıntısını giderendir. Allah, hak ile batılı birbirinden ayırmış ve aralarını açmıştır. Her ikisini de açıkça ortaya koyup beyan etmiş, hakkı üstün tutup geçerli kılmış batılı da geçersiz kılmıştır. O, Fettah’tır, marifet ve bilgisi ile mümin kullarının kalplerini; günahkarlara da bağışlama kapısını ardına kadar açmıştır. İsyan etmeleri nedeniyle onlara nimet kapılarını kapamamış, unutmaları nedeniyle de merhametini onlardan esirgememiştir.

Fettah isminin fiili çalışması

1. Her Müslüman kesin bir şekilde, Allah’tan başka kullar arasında hükmeden ve hak ile batılıın arasını açan olmadığına inanmalıdır. Çünkü gerçekte O’ndan başka fail ve Hakim yoktur. Bu yüzden her Müslüman, Allah’tan başka Hakim olmadığına inanmalı ve O’nun hükmünden başka hüküm kabul etmemelidir. Yüce Allah bu gerçeği Kuranı Kerim’in pek çok ayetinde açık bir şekilde vurgular. Bu ayetlerin bazıları şöyledir.

“Allah’tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa O, size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. “(Enam 114)

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, kafir olanlardır” (Maide 44)

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, zalim olanlardır” (Maide 45)

“Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, fasık olanlardır” (Maide 47)

Müslüman, Allah’ın hükmünü ve bu hükümle lehinde veya aleyhinde verilen hükmü içtenlikle kabul etmeli ve ona boyun eğmelidir. Şu ayette bu duruma işaret olunmaktadır.

“Hayır, öyle değil; Rabbine andolsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı bulmaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar” (Nisa 65)

2. Müslüman, kapalı olan her şeyi ancak Allah’ın açabileceğini bilmelidir. Kullarına rızık ve merhamet kapılarını açan, zor ve kitlenen işleri çözüp açan, hakkı görmeleri için kalplerini ve gözlerini açan, sıkıntı ve darlıktan sonra gönülleri açıp ferahlık veren, anlaşılmayan kapalı her sorunu kolaylıkla açan O’dur.

Giden Sevgiliyi Getirmek İçin Dua

Birini seçip dualarınızı yapın. Yalvarmak bizden Allahım hayırlı ise kabul etsin inşallah..

1-Niyet edip, 1000 kez “Ya Allah, Ya Vedud, Ya Cami” okunur. Günü ve saati yok ama gece yarısından sonra okunursa iyi olur.

2-100′lük tesbihin her bir tanesine 3 İhlas 1 fatiha okunur İmamede dahil sonra kibleye doğru yuksek bİr yere asilir niyetin olunca 41 tesbih alinip ya cevrene yada bir camiye bağislarsin sonra asılı bıraktığın o tesbihi yerİnden alirsin allah hepİmİzİn duasini kabul etsİn

3-Abdest alip ALLAH rizasi için gece 2 rekat namaz kılın.
Namazdan sonra yerinden kalkmadan 1513 kere YA HU diye zikir etsin ve sonra secdeye kapanip maksadi ne ise soylesin (ALLAH ) tan istesin sen bunu en az 3 gece yaparsin ve olacak olan acayiplikleri gorursun .ALLAHA da sukur etmeyi unutma

4-şimdi yine bi güzel abdest alın 2 rekat namaz kılın mevlaya yakarıp niyetinizi halis duygularla yapın
21 estağfirullahel aziyme ve etübü ileyh
21 salavat
3 ihlas 1 fatiha 1 ayet el kürsi oku
sonra 40 defa
Bismillahirrahmanirrahim
Elif lam mim.zalikel kitab, la raybe fiyh, hüden lil müttekıyn elleziyne yü’minüne bilğaybi, ve yukiymünes salate ve mimma razaknahüm yünfikuun velleziyne yüminüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil’ahireti hüm yükınün ülaike ala hüden min rabbihim, ve ülaike hümülmüflihün.

duasını oku bu uygulamaya 40 gün devam et eğer giden eş yada sevgili çok ciddi sebeblerden gitmemişse dönecektir.

5-Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece
geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam edersen dilediği kimseyi celp ve tesir eder

sure budur
Karia Suresi
Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.
Korkunç olay.. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne olduğunu nerden bileceksin? O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse.. O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse.. Onun da anası Haviye.. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.

Alıntıdır

Esma-ül Hüsna Ya Cami

Câmi : İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (1)

“Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (2)

“Sûr’a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.” (3)

“Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin.” (4)
“Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür.” (5)

“Ve, onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin,
fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. ” (6)

“Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.” (7)

Câmi, Allah’ın zati ve fiili sıfatları arasında yer alır. Zati sıfat olarak Cami, Allah’ın bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendinde toplaması ve bunlara sahip olması anlamına gelir. Çünkü tüm bilgiler, varolmadan önce O’nun yanında bulunmaktadır. Böyleyken Allah’ın ilmi, kendi iradesi ve kudretiyle yarttığı varlıklarla ilgili bilgileri kuşatmaz mı? Fiili sıfat olarak Câmi ismi, Kur’an’da daha çok bu anlamda kullanılır. O gerçekten dağınık, benzer ve birbirine zıt olan şeyleri bir araya toplayandır. Parçaları bir araya getirip birleştiren, özel bir terkip oluşturan, böylece onlara özel bir yapı kazandıran, şanı yüce olan Allah’tır. Birbirini seven kalpleri bir araya getirenve kaynaşmalarını sağlayan O’dur.Ölümden sonra dağılıp yok olan beden parçalarını tekrar dirilişle bir araya getiren, ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni yeniden birleştiren O’dur.Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak, zalim ile mazlumu bir araya getirecek O’dur. (8)

Kaynaklar:
1) Nisa, 87
2) Nisa, 140
3) Kehf, 99
4) Al-i İmran, 9
5) Teğabün, 9
6) Enfal, 63
7) Mürselat, 38
8) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004

Esma-ül Hüsna Ya Cami

Câmi : İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır.” (1)

“Elbette Allah, münafıkları ve kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.” (2)

“Sûr’a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.” (3)

“Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin.” (4)
“Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür.” (5)

“Ve, onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin,
fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. ” (6)

“Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.” (7)

Câmi, Allah’ın zati ve fiili sıfatları arasında yer alır. Zati sıfat olarak Cami, Allah’ın bütün faziletleri ve güzel nitelikleri kendinde toplaması ve bunlara sahip olması anlamına gelir. Çünkü tüm bilgiler, varolmadan önce O’nun yanında bulunmaktadır. Böyleyken Allah’ın ilmi, kendi iradesi ve kudretiyle yarttığı varlıklarla ilgili bilgileri kuşatmaz mı? Fiili sıfat olarak Câmi ismi, Kur’an’da daha çok bu anlamda kullanılır. O gerçekten dağınık, benzer ve birbirine zıt olan şeyleri bir araya toplayandır. Parçaları bir araya getirip birleştiren, özel bir terkip oluşturan, böylece onlara özel bir yapı kazandıran, şanı yüce olan Allah’tır. Birbirini seven kalpleri bir araya getirenve kaynaşmalarını sağlayan O’dur.Ölümden sonra dağılıp yok olan beden parçalarını tekrar dirilişle bir araya getiren, ölümle birbirinden tamamen ayrılan ruh ve bedeni yeniden birleştiren O’dur.Kıyamet günü bütün insanları huzurunda toplayacak, zalim ile mazlumu bir araya getirecek O’dur. (8)

Kaynaklar:
1) Nisa, 87
2) Nisa, 140
3) Kehf, 99
4) Al-i İmran, 9
5) Teğabün, 9
6) Enfal, 63
7) Mürselat, 38
8) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004

Sponsorlu Bağlantılar

Ya Cami Esması Okunuşu İçin Yorum Yap