Yabancı Ünlülerin Türkiye İle İlgili Düşünceleri

Yabancı Ünlülerin Türkiye İle İlgili Düşünceleri Yabancı Şarkıcıların Türkiye İle İlgili Düşünceleri - Bu makaledeki notlar: yabancı ünlülerin türkiye hakkında düşünceleri yabancı..

Türkler Hakkında Yabancıların Söyledikleri2

insanlari yücelten iki büyük meziyet vardır:
– erkeğin cesur
– kadının namuslu olması
Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak.
işte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. bundan dolayıdır ki, Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler”
Napoleon Bonaparte -Fransız İmparatoru

Yabancı aydın , devlet adamları ve sanatçılar gözünden Türkler (Biz kendimizi biliyoruz ama objektif gözlerden nasıl göründüğümüzde çok önemli bence, AB Birliği bize sahip olduğumuz yüce değerlerden vazgeçmemizi ancak böyle Avrupalı olacağımızı söylerken Onların Büyük devlet adamları ve sanatçıları Türkleri nasıl tarif ediyor)
.
“Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız
bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür.
Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir
gaflet olur.” Tasso – İtalyan Şair
.
“Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir.
Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; hakiki misafirperverliğin ne demek
olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.” William Martin
.
“Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta
gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.”
Lamartine-Fransız Yazar,şair ve Devlet adamı.
“Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin
esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok,
zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asalatin, nezaketin esiriyim.
Türkler beni işte bu elmas bağa sarılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin
arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.”
Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)
.
“Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek
kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün.
Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var:
Türklerin yaşayan hatıraları! Üç – dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de
silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare
etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve
nesillere nakşedebiliyorlar.” M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)
.
“Türkleri seviyorum… Onlar Cennet’ten bir köşe olan eşsiz memlekete yaraşan eşsiz insanlardır.
Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz.
Fakat Türkler de aziz, çok aziz.”
Conte De Bonnoval -Fransız Generali
.
“Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan
dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.” İbn-i Hassul
Ve işte en Önemlisi Avrupa Birliği denen sürünün suratına tokat gibi ineni, bu sözleri Ünlü bir İtalyan Ütopya kuramcısı ve Filozofu 17. Yüzyılda söylüyor
.
“Yeryüzünde bir ‘Güneş Ülke’ bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine, dil hürriyetine, din ve vicdan
hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana inandırıyor.
Madem ki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil
Türkler var; üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir ‘Güneş Ülke’ yarın neden
vücud bulmasın?”
Campanella-İtalyan düşünür.( Güneş Ülkesi Ütopyası’nın sahibidir.)
.
Türkler canlı ve yaşamaya kabiliyetli olduklarını her fırsatta ve hayrete değer bir kahramanlıkla ispat etmekten geri kalmıyorlar.
lord beaconsfield
.
Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. pierre loti
.
Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. işte Türk bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. zaten avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. çarnayev(rus komutan)
.
silahlı milletin en canlı misali Türklerdir. bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. moltke
.
Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. lamartine
.
savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır. tawsend (ingiliz komutan)
.
doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. bu asil hareket ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor. auguste comte
.
Türk kadınlarının en büyük süsü türk oluşlarıdır. onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
lady mary wortley montagu
.
Türklerin yaradılışlarında semavi bir azamet, gönül alışlarında meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. vatan aziz ve pek aziz. lakin Türk de aziz ve çok aziz!
conte de bonneval (humbaracıbaşı ahmet paşa)
.
Türkün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. fakat pek güç olan, Türkün özünü göstermektir. bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. decamps (fransız ressam)
.
Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
câhiz (arap bilgini)
.
Türkün ezeli meziyetlerini, tarihî faziletlerini, yüksek kabiliyetlerini inkar etmeyelim.
lord beaconsfield (ingiliz diplomat)
.
Türklerin yürekleri temizdir. onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.
semame ibni eşreş (arap bilgini)

Türkler Hakkında Yabancıların Söyledikleri

Türkler kahramandırlar. dostlarına zarar vermezler. fakat kazanç getirirler.
comenius (çek bilgini)

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
william pitt (ingiliz devlet adamı)
.
Türk, heredot’tan, tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür. hammer
.
kim ki en halis Türktür, kim ki eşyaları ve insanları layık olduğu mevkide görür, kim ki paraya değer vermez, kim ki iç duyguları dış durumlara bağlı değildir, o muhakkak ki kendisini bu özelliklere sahip olmayan birçok millete üstün sayacaktır.
kayzerling (alman filozof)
.
Türkler merhametli ve hoşgörülüdürler. inanmadıkları gerçeklerin yanıbaşlarında yaşamasına göz yumarlar. bu, kendi güçlerine gururlu bir şekilde güvenmekten ileri gelse bile pey asilanedir. chateu briand
.
Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
comenius (çek bilgini)
.
Türkler muhakkak ki avrupa tarihinin ve yakın asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
kayzerling
.
her Türkün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. o hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir. molkte
.
kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. lord byron
.
Türk korkmaz, korkutur. bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. hangi işe el atarsa başarır. semame ibni eşreş .

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. çünkü Türkü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
gelland (fransız bilgini)
.
Türk askeri cesurdur. anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
albert weinstein
.
Türkler kendilerini anlamayanlara, kim olursa olsun, kendilerini anlatmak yolunu biliyorlar. onları bu yola niçin sürüklemeli.
antoine galland
.
artık Türklerle savaşmam. onlar çok cesur ve iyi insanlar.
andreas phitiades
.
dünyada iki bilinmeyen vardır. biri kutuplar, diğeri Türkler.
albert sorel
.
Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
baron büsbek
.
Türkler bilime saygılı ve ince duygulu bir millettir.
baron büsbek
.
on ulusun on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türke bedel olmaz.
Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. eğlenceleri ise attır, silahtır.
Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
charles macfarlene
.
Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. tüm olarak türklerin mesleği askerliktir.
donaldson
.
dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.
donaldson
.
Türklerle dost ol ama düşman olma.
gianni de michelis
.
dünyada Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
hamilton
.
Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur
hamilton
.
Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. tarih Türklerden çok şey öğrendi. onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
hammer
.
çanakkale’de başarılı olamadık. nasıl başarılı olurduk ki? zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. böyle bir millet görmedim.
sir julien corbet
.
Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz.
max muller
.
Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
mulman
.
toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.
monradgea d’ohsson
.
kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.
monradgea d’ohsson
.
Türkü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türkün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.
pierre loti
.
her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir.
semame ibni eşreş
.
eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi.
thiers
.
Türkün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
thomas thorsten
.
TÜRKLER SİZE DOKUNMADIKÇA SİZ DE ONLARA SAKIN DOKUNMAYIN
Hz. Muhammed(S.A.V)
.

“Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski
ışığını bulacaktır.” Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay başkanı

Ünlülerin Komik Sözleri :d

Ünlülerin söyledigi tuhaf cümlelerden bazıları : )

Birçok arkadaşımın içime girmesine izin verdim ve ben öyle her arkadasimi içime alan biri değilimdir!!!
(Deniz Akkaya)

Kanada gibi denizaşırı ülkelerde çok bulundum…
(Amerika’dan Britney Spears)

Nodalıklar to, todalıklar no…
(Bülent Ecevit)

İlham kaynağım şu gördüğünüz Boğaz. Bu deniz, öküze bile ilham verir…
(Serdar Ortaç)

Teniste en iyi hareketlerden biri, topu fileyi yalayarak atmaktır. Ben yaptığım işlerde bu atış felsefesini benimsedim..
(Hülya Avşar)

Uzun vadede politikada iyi şeyler yapmak istiyorum. Manken arkadaşlarım da bana destek oluyor…
(Tuğba Özay)

Mozart dinlemiyorum ama Türkiye’ye gelirse konserine mutlaka giderim.
(Emrah)

Şimdi de Pink Floyd ve arkadaşları söylüyor: The Wall…
(TRT 3spikeri)

57. Hükümet ‘tekno partilerin’ açılmasına yardımcı oldu…
(Bülent Ecevit)

Kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. İlk iki seti kaybetti. Şimdi kaybedecek daha çok hiç birşeyi yok!..
(Wimbledon erkekler final maçını anlatan TRT spikeri)

Öyle bir sivilce ilacı kullanıyorum ki bir sene içicem bir daha ömür boyu hiç sivilce çıkmayacak. İşte öyle bir sivilce ilacı aldım ben…
(Güzide Duran)

Alpay arka ayağını burktu!..
(Türkiye-Brezilya maçından…)

Annem bana ‘O. Çocuğu!’ diye bağırdığında oluşan ironiyi hiç bir zaman anlamadı…
(Jack Nicholson)

İnsan sevdiğine ‘Sana geleceğine bana gelsin’ der. Öyle değil midir ya? Herkesin bir bebeği vardır…
(İbrahim Tatlıses)

Bu tokat olayından sonra hayata bakış açım değişti, artık her şeye daha pozitif bakıyorum…
(Hande Ataizi)

Coly, top diye Hasan’a vurdu. Ama Hasan’ın kafası da top gibi baksana. Vurabilir insan…
(Türkiye – Senegal maçı yorumcusu Ömer Üründül)

Sigara öldürür ve eğer ölürseniz hayatınızın önemli bir parçasını kaybedersiniz…
(Brooke Shields)

Chicago’ya gelmek istedim çünkü Chicago 52 eyaletimizden biri…
(Raquel Welch
Not 1: Amerika’daki eyalet sayısı 50,
Not 2: Chicago eyalet değil
Ben şimdi parçayı Cengiz’in bana öğrettiği gibi okumadım. Cengiz bana bi nağmeler öğretiyor, çok değişik oluyor. Eğer öyle okursam hakikaten çok güzel oluyor…
(Seren Serengil)

Annem hakikaten çok kaliteli bir sanatçı annesi…
(Seren Serengil)

Belçikalılar sahada 4-4-2 şeklinde dizilmişler…
(İngiltere-Danimarka maçını sunan TRT spikeri)

Hadi len bir kıta okiim…
(İzzet Yıldızhan, Tgrt’deki şovunda seyircilere doğru söyledi)

Gazeteci Sorusu: ‘Türkan Hanım, gözlerinizi bağışlamayı düşünür müsünüz?’
Türkan Şoray yanıtı: ‘Bugün mü?’
Parlamentodan, 500’ü aşkın başbakan çıkar…
(Osman Durmuş)

‘Senin ağzını yerim’ toplumda çok sık kullanıldığı için böyle bir şarkı çıkarttım…
(Sinan Özen) Salak olabilirim ama aptal asla…. ASENA

Ben meme kanserine şahsen karşıyım…. SİNEM GÜVEN

Mozart Türkiye’de konser vermeye gelirse tabi ki dinlemeye gideriz…..EMRAH

Tüneli kaçmak için mi kazdınız …. REHA MUHTAR

İsmini vermek istemeyen bir izleyici Filiz Ovar İngiltereden arıyor…. A TAKIMI

Kendime ait görüşlerim çok güçlü görüşlerim var ama onları her zaman onaylamıyorum….. CORC W BUSH

Polis yolu az sonra işlenecek bir cinayetin tatbikatı için kapattı….KANAL D ANA HABER

Eminem dünyaca ünlü bir grup biliyorsunuz değil mi arkadaşlar….BEYAZ

23.Yüzyılı yaşadığımız bu günlerde başıma gelen bu dram…Q KIZI REYHAN

Cinayetler dışında en düşük suç oranına sahibiz….. WASHINGTON D.C. VALİSİ MARION BARRY

Fransızlar amma kültürlü ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor….İZZET YILDIZHAN

Cumhuriyet 1927 yılıda ilan edildi ……Tuğba OZAY

Gönül Yazar: Is the mother boy, you know?
Reha Muhtar: Anliyorum ana kuzusu.
Gönül Yazar: Ana kuzusu…
Reha Muhtar: Evet ana kuzusu…

Cografyaci Nefise
Muhabir: Nefise, Somali’nin baskenti neresidir?
Nefise Karatay: Bu konuda yorum yapmak istemiyorum!..

Kont Trakula!
Metin Uca: Bir örümcek türü?
Ismet Badem: Trakula!
Metin Uca: Diger yarismaci?
Diger yarismaci: Tarantula…
Ismet Badem: Hay Allah!.. (Passaparola yarismasindan)

Ellettirmem!..
Sanki ben meshur oldum da kendimi ellettirebilirim. Böyle bir zihniyet var ortada…
(Sevda Demirel)
Daginik Gizem
Simdiye kadar beraber oldugum erkek arkadaslarim beni darmadagin etti…
(Gizem Özdilli)

Dilbilimci Mahmut
B çok önemli bir harftir. B olmasa, Bülent’e Ülent, Bursa’ya Ursa derdik!..
(Mahmut Tuncer)

Sanatçina sahip çik
Tanita Tikaram diye bir sanatçimiz var mesela, 15 senedir kaset yapmiyor!..
(Emel Müftüoglu…)

Alparslan Canaydin
VJ Bülent: Evet, su anda yanimizda Alparslan Bey var, biraz kendinizi tanitir misiniz Alparslan Bey?..
Alparslan (!) Bey: Ben Özhan Canaydin, Galatasaray Baskani’ yim…
(Kral TV Ödülleri)

Antenya Bandiras
Ben en çok Antenya Bandiras’i seviyorum!..
(Harika Avci)

Pencereyi kapat!..
Biz esimle çok konusan, beyin firtinasi yapan bir çiftiz!..
(Senay Akay)

Ahmet Necdet Özal
Metin Uca: Ahmet ön adli, Türkiye’nin 10’uncu Cumhurbaskani?..
Eylem Senkal: Iii… Ahmet Özal…

Uzun boyunlu gergedan
Arzu Yanardag: Uzun boyunlu bir hayvan?..
Ece Erken: Gergedan?.. (Pazar yildizi adli programdan)

Uzun sey
Yaa sizin de her seyiniz ya uzun ya genis oluyor galiba!..
(Hülya Avsar, Diyarbakirli karpuzcularla konusuyor)

Kamyonu seviniz
Kamyonlari seviyoruz. Onlar bizim canimiz…
(Müslüm Gürses)

Arkadan!..
Sibel Can: Neden Abazoglu sizin için farkli biri?
Deniz Akkaya: Benim için çok farkli biri, çünkü arkadan vurmuyor!..

Mesela Zeynep
Gençken özellikle yabanci aktörlerden etkilenirdim. Tarik Tarcan mesela!..
(Zeynep Mansur)
Sipitmen!
Muhabir: Örümcek Adam’in orijinal adi nedir?
Ayse Hatun Önal: Sipitmen!

Öküz ve Bogaz
Ilham kaynagim su gördügünüz Bogaz. Bu deniz, öküze bile ilham verir!..
(Serdar Ortaç)

Ultrasyon
Benim o kültürsüz insanlarla isim olmaz, zaten simdi ultrasyondan çiktim çok mutluyum!..
(Ceylan)

Neler oluyor hayatta
Bazen öyle ortamlarda oluyorsunuz ki; dogada oluyorsunuz, yapayalniz oluyorsunuz. Ögrenmek istiyor insan, dolar kaç para, Euro kaç para diye…
(Aysun Kayaci)

Büyüksehir
Ingiltere bir tiyatro sehridir!
(Meltem Cumbul)

Mutlaka tanismali
Erkekler beni tanimadan ölmesinler…
(Demet Akalin)

Arbik Jumbik
Harun bana Arbik, Jumbik der. Hayvan isimleri bunlar?..
(Ebru Salli)

Kuzunun sessizligi
Nazlican’la nasil tanistiniz?..
(Esra Ceyhan, konuk ettigi aileye, evlerinde besledikleri Nazlican adli kuzuyla ilgili soru yöneltiyor.)

Yok abi, Doritos!
En sevdigim futbolcu su Panço denilen oglan, Panço mu o?
(Ömer Çavusoglu Pancu demek istiyor.)

Takip mesafesi
Sunucu: Hilal hanim, takip mesafesi nedir peki?
Hilal Cebeci: Takip mesafesi sey, simdi mesela ben su an 40 km. hizla gidiyorum ya, önümdeki araçla aramdaki mesafe de 40 km. olmalidir…
Sunucu: Bu durumda Istanbul Ankara yolunda sadece 13 araç olabilir!

Yok abi
Guliver Pülüver çok tehlikeli bir futbolcu, Galatasaray dikkat etmeli!..
(Turgay Seren, Kluivert’ten bahsediyor.)

Balçik bunalimi
Günesi balçikla bunalmaya çalisanlar vardi, yapamayacaklarini anladilar…
(Çagla Sikel)

Vallahi zeka budur!
Atatürk kaç tarihinde dogmus, hangi yil vefat etmis, cumhuriyet hangi yil ilan edilmis bilirim. Beyin derler buna… (Tülin Sahin)
Tarihe damgasını vuran buluşlar ve olaylar sonrasında söylenen öngörüsüz sözler, tarihe geçti. İşte onlardan birkaçı…

“Radyonun geleceği yok”
Lord Kevin – İskoçyalı fizik alimi

“Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi.”
Charles H. Duell – Amerikan Patent Dairesi Başkanı 1899

“Denizaltıların savaşta ne işe yarayabileceğini anlayamadım. En fazlasından mürettebatın boğularak ölmesine sebep olabilir.”
H. G. Wells – yazar 1901

“Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir.”
Henry Ford’un kredi talebi üzerine otomotiv sektörünün geleceği konusunda ekspertiz veren bir banka müdürü 1903

“Uçaklar hoş oyuncaklar. Ama askeri bir değerleri yok.”
Mareşal Ferdinand Foch, I. Dünya Savaşı’nda Fransız Orduları Başkomutanı 1911

“Artistlerin konuşmalarını kim duymak ister ki?”
Harry M. Warner, film endüstrisi yöneticisi. O sıralarda yeni icat edilen sesli film hakkında 1927

“Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemez.”
Daryik F. Zanuck – Twenty Century Fox’un başkanı 1944

“Bilgisayarlar gelecekte belki sadece 1,5 ton ağırlığında olacaklar.”
Popular Mechanics Dergisi – 1949

“Sound’larını beğenmedim, ayrıca gitar gruplarının modası geçti.”
Decca Record Plak Firmasının bir yöneticisi. – Beatles’lar hakkında – 1962

“İnsanların büyük çoğunluğu için tütün tüketimi gayet sıhhi bir şeydir.”
Doktor Ian G. McDonald, Operator – 1963

“İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum.”
Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.’un (bir bilgisayar firması) Başkanı – 1977
Coly, top diye Hasan’a vurdu. Ama Hasan’ın kafası da top gibi baksana. vurabilir insan…
(Türkiye – Senegal maçi yorumcusu Ömer üründül)

Sigara öldürür ve eğer ölürseniz hayatınızın önemli bir parçasını kaybedersiniz…
(Brooke Shields)

Ben şimdi parçayı Cengiz’in bana ögrettigi gibi okumadim.. Cengiz bana bir nagmeler öğretiyor, çok değişik oluyor. Eger öyle okursam hakikaten çok güzel oluyor…
(Seren Serengil)

Annem hakikaten çok kaliteli bir sanatçi annesi…
(Seren Serengil)

Belçikalilar sahada 4-4-2 seklinde dizilmişler…
(İngiltere-Danimarka maçını sunan TRT spikeri)

Hadi len bir kıta okiim…
(İzzet Yildizhan, TGRT’deki şovunda seyircilere doğru söyledi)

Gazeteci sorusu: ‘Türkan Hanım, gözlerinizi
bağislamayı düşünür müsünüz2?
Türkan Şoray yaniti: ‘Bugün mü?’
Parlamentodan, 500’ü askin basbakan çikar…
(Osman Durmuuş)
Kanada gibi denizasiri ülkelerde çok bulundum…
(Amerika’dan Britney Spears)

İlham kaynağım su gördügünüz boğaz. Bu deniz, öküze bile ilham verir… (Serdar Ortaç)

Uzun vadede politikada iyi seyler yapmak istiyorum. Manken arkadaslarim da bana destek oluyor…
(Tugba Özay)

Şimdi de Pink Floyd ve arkadaslari söylüyor: “The Wall… “(TRT 3 Spikeri)

57. hükümet ‘tekno partilerin’ açilmasina yardimcı oldu…
(Bülent Ecevit) Geri dönüşümlü tuvalet kağıdı satın alıyorum. Hepsi biraz kahverengi gibi..
Drew Barrymore
——————————————————————————–
İdeal kadın bir karışımdır. Nicole Kidmanın gülüşü, Julia Robertsın karakteri ve Michelle Pfeifferın görüntüsüne sahip olmalı. En önemlisi ise Jennifer Lopezin hırsına…
George Clooney
——————————————————————————–
Köpeklerim ve kendimden başka birine baktığımı düşünemiyorum
——————————————————————————–
Erkekler bana prezervatif gönderiyor. Ne istediklerinden emin değilim
Martine McCutcheon
——————————————————————————–
Burnumu karıştırıyorum ve bunu itiraf etmekten utanmıyorum
Justin Timberlake
——————————————————————————–
13 yaşımdayken, bir çocuk tarafından dansa kaldırıldım. Gerginliği kırmak için şöyle dedim: Mmm, annen ne kadar güzel bir çamaşır detarjanı kullanıyor
Amanda Holden
——————————————————————————–
3 gün konuşmamam gerektiği söylendi ama eşim Şunu 7 yapalım dedi (Dudağının yarılmasıyla ilgili..)
Arnold Schwarzenegger
——————————————————————————–
Sigara içmek öldürür. Eğer ölürseniz yaşamınızın çok önemli bir parçasını kaybedersiniz
Brooke Shields
——————————————————————————–
Bir sivilcem vardı. Sanırım yıl 1993tü…
Heidi Klum
——————————————————————————–
Geçen gün biri bana Britneyin bebeği hakkında ne düşünüyorsun? diye sordu. Ben, Britneyin bebeği mi oldu? dedim. Böyle saçmalıklarla beynimi doldurmuyorum
Teri Hatcher
——————————————————————————–
Büyükbaş hayvanların dostluğundan hoşlanıyorum. Onları tanımayı ve elimi üstlerinde gezdirmeyi gerçekten seviyorum
Russell Crowe
——————————————————————————–
Apple, dans etmeyi çok seviyor. Özellikle de Dadonnanın Hang Upına bayılıyor
Gwyneth Paltrow
——————————————————————————–
Saç rengimden başka konuşacak konusu olmayanların bir hayatı yok
Madonna
——————————————————————————–
Herkes şöhretli olmalı. Böylece bunun yanıt olmadığını anlarlar
Jim Carrey
——————————————————————————–
Sadece evde oturup yemek hazırlıyorum
Julia Roberts
——————————————————————————–
Sette birşey yiyip içmiyordum çünkü tuvalete gitmek çok zordu… (Memoirs Of A Geisha filminde giydiği kostümü ile ilgili..)
Ziyi Zhang
——————————————————————————–
Onlar berbattı. Eğer param olsaydı, ilk iki albümümü alan insanlara parasını iade ederdim
Mandy Moore

Dünya Nın, Türk Askeri We Türkler Hakkındaki Düşüncesi

Dünyanın gözüyle Türkler.

İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler”
Napoleon Bonaparte – Fransız İmparatoru

“Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı
da inciten bir gaflet olur.”
Tasso – İtalyan Şair

Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.”
William Martin

ırk ve millet olarak Türkler, bence geniş
imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.”
Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

“Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.”
Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

“Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları!
Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.”
M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

“Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.
Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.”
İbn-i Hassul

Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.
Pierre Loti

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa’nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.
Çarnayev(Rus Komutan)

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.
Moltke

Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
La Martine

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.
Towsend (İngiliz Komutan)
Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.
Auguste Comte

Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk
kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.
Lady Mary Wortley Montagu

Türk’ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez.
Decamps (fransız ressam)

Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.
Câhiz (Arap Bilgini)

Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.
Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)

Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.
Comenius (Çek Bilgini)

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)

Türk, Heredot’tan, Tevrat’tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.
Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir
yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.
(Ünlü Tarihçi) Hammer

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü
günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.
Comenius (Çek Bilgini)

Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.
Kayzerling

Her Türk’ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.
Molkte

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
Lord Byron

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.
Semame İbn-i Eşreş

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.
Gelland (Fransız Bilgini)

Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.
Albert Einstein

Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.
Andreas Phitiades

Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.
Albert Sorel

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.
Baron Büsbek

On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk’e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.
Charles Mcfarlene

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.
Donaldson

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.
Donaldson

Türklerle dost ol ama düşman olma.
Gianni de Michelis

Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.
Hamilton

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.
Hamilton

Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.
Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.
Hammer

Çanakkale’de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.
Sir Julien Corbet

Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız.
Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.
Mulman

Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.
Monradgea D’ohsson

Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler. Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.
Monradgea D’ohsson

Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk’ün vakur kalışı, kuşku yok ki
körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.
Pierre Loti

Türk’ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.
Thomas Thorsten

“Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.”
Feldmareşal von Moltke -Alman Genelkurmay Başkanı

(tabiki Alıntı.)

-anzak Ordusunun Türk Ordusu Hakkında Görüşleri-

* Biz Çanakkale Yarımadası’ndan Türklerle savaşarak ve binlerce insanımızı kaybederek, kahraman Türk Milleti’ne ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Bütün Avustralyalılar Mehmetçiği kendi evlâtları gibi sever, onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, siperlerdeki dayanılmaz heybeti ve cesareti, bütün Anzakları hayran bırakan yurt sevgisi, insanlığın örnek alacağı büyük hasletlerdir. Mehmetçiğe minnet ve saygılarımla.

( Lord Casey, Avustralya Genel Valisi, 1940 )

____________________________________

* Cesur, girişken ve şakacıydılar. Jonny Türk’e ateş edip vuramadığımızda, tüfekle “ıskaladınız” işareti yapardı. Büyük lideriniz bize saygı ifade eden konuşmasından sonra duygu ve düşüncelerimiz değişti. O konuşma, yenen bir komutanın, yendiği düşmana yaptığı en büyük övgüdür. Nefret yok, saygı var. Olayın tümü bir trajedidir. Hiç olmaması gerekirdi. Cesur bir düşman ve sıcak dost bir ulusun anısını hep yaşatacağım.

( Avustralyalı 94 yaşında Albert Roy Kyle )

____________________________________

* Gelibolu’dan önce Türk’ü fazla tanımıyorduk. Ama herşey bitip savaş sona erince “Jonny Türk”ün hiç de fena bir insan olmadığını düşündüm. Karşı karşıya olup çarpıştığımız kuvvetler her zaman uyanık ve tetikteydiler. Onlara saygı duyuyorduk.

( Yeni Zelandalı 100 yaşında Martin A. Brooke )

____________________________________

* Türk askeri cesurdu. Ölmekten korkmuyorlardı.

( Avustralyalı 96 yaşında H. W. Smith )

____________________________________

* Şunu söyleyebilirim ki, Kanlı Sırt Çarpışmaları, Çanakkale Savaşları’nın en şiddetli çarpışmalarındandı. 8.000 Türk ve 2.000 Avustralyalı öldü. Ne korkunç insan ve can kaybı. Türkler’in cesareti ve dirençleri saygı yarattı.

( Avustralyalı 97 yaşında Arthur T. Beezley )

____________________________________

* Türkler dürüst savaşçıydılar. Türkler hakkındaki düşüncelerim değişmedi. Almanlara karşı duyduğumuz nefreti, onlara karşı durmuyorduk.

( Yeni Zelandalı Cedric Stpolyion Smith )

____________________________________

* Türklere asker olarak saygı duyduk. Çünkü donanımca çok yetersiz olmalarına rağmen sıkı çarpışıyor ve iyi nişancılık yapıyorlardı. Gelibolu büyük ve korkunç bir hataydı.

( Avustralyalı 96 yaşında Ernest George Guest )

____________________________________

* Ülkeme, Türk’e asker olarak savaş yeteneği için ve bir dereceye kadar da yaşam biçimlerine saygı duygularımla döndüm.

( Avustralyalı 94 yaşında Thomas William Epps )

____________________________________

* Savaşın sonlarına doğru izlenimimiz, onların kolay yenilmeyen sıkı savaşçılar olduğu şeklindeydi.

( Yeni Zelandalı 96 yaşında Alfred Douglas Dusley )

____________________________________

* Türkler iyi ve dürüst savaşçıydılar. Cephede şartlarımız kötü, su azdı. Herkese günlük bir litreden az su veriliyordu.

( Yeni Zelandalı 97 yaşında Arthur Barleet )

____________________________________

* Savaş bitip ülkeme evime döndüğümde memnundum. Fransa’da iki buçuk yıl çarpıştıktan sonra Türkler hakkında daha iyi şeyler düşünür oldum.

( Avustralyalı 92 yaşında John Henry Norris )

____________________________________

* Gelibolu’da kaldığım süre içinde Türkler’in herhangi bir çirkin ya da alçakça tutum ve eylemini işitmedim. Oysa daha sonra gittiğim Fransa’da deneyimlerim çok farklı oldu.

( Avustralyalı 97 yaşında C. J. Hazlitt )

____________________________________

* Türkler ve Türkiye hakkında hiçbir bilgim yoktu. Mısır’da 4 ay eğitim gördükten sonra, ilk çarpışmanın nerede olacağını bilmiyorduk. Hayır. Eğer tam ve içten cevabımı isterseniz söyleyeyim. Biz Çanakkale’ye Türklerle savaşmak için gittik, arkadaşlık yapmaya değil.

Türklerle çarpıştığımız sürece, onlar hakkında şahsi bir fikir edinemedim. Onları göremiyorduk bile.

Siperlerde üşüyor ve sadece tek bir şey yapmaya uğraşıyorduk: Sağ kalmak.

Onların dürüst, Almanlardan daha dürüst savaşçı olduklarını düşünüyorum. Ayrıca savaşa, istememelerine rağmen, Almanlar tarafından sokulduklarını düşünüyorum. Bunlar, bir zaman ki düşüncelerim. Şimdi herşey bitti…

Sadece (eski) Türk askerlerinden biriyle tanışmak isterdim. Türkler de aynı şeyi yapıyor, ülkelerini savunuyorlardı.”

( Russel John James Weir – Yeni Zelanda 1894 doğumlu )

___________________________________

* ” Avustralya’yı terk ettiğimizde Türkiye’ye gideceğimizi bilmiyorduk. Gerçekte, Fransa’ya gideceğimizi düşünüyorduk. Ben işaretçi ve koşucu idim. Normal bir 24 saatlik yaşamımız vardı. Türklerle bizzat temasım olmadı. Türklerin dürüst savaşçılar olduklarını düşündüm. Esirlere de çok iyi bakıyorlardı. Gelibolu’da kaldığım süre içinde Türklerin herhangi bir çirkin ya da alçakça tutum ve eylemini işitmedim. Oysa daha sonra gittiğim Fransa’da deneyimlerim çok farklı oldu. Tüm harekâtın, iki taraftan da binlerce kaliteli genç insanın katliamı olduğunu bir sonuç vermediğini düşünüyordum. Savaş da zaten budur.”

( C.J.HAZLITT – Avustralyalı 1884 doğumlu. 28. Birlikden Gelibolu Yarımadasına Temmuz 1915’te çıkmış.)

____________________________________

* ” Onlar da bizim gibi ülkeleri için savaşıyorlardı. İyi ve dürüst savaşçılardı. Hayır. Çok dürüst çarpıştılar ve bizim gibi dürüst kuvvettiler. (Savaşta) Her iki taraftan da değerli insanlar kaybedildi.”

( E.W.BARTLETT – Avustralya, 1891 doğumlu. 11. Hafif Süvari Birliğinden. )

____________________________________

* ” İyi dürüst ve cesur askerdiler. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Ne Türkiye, ne de Türkler hakkında bilgimiz yoktu. Türk askerleri cesurdu, ölmekten korkmuyorlardı. Sivil Türk ile temasımız olmadı. Askerler silah donanımı ve beslenme açısından yetersiz görünüyorlardı.

Türkiye’yi ve Türkleri de hiç tanımıyorduk. Çıkartıldığımızda bile askeri yöneticiler bize hiç bilgi vermemişlerdi. Hedefimiz, amacımız neydi onu bile tam bilmiyorduk.”

( J.J.RYAN – Avustralyalı, 1895 doğumlu )

Sponsorlu Bağlantılar

Yabancı Ünlülerin Türkiye İle İlgili Düşünceleri İçin Yorum Yap