Yağlı Boya Resimde Deniz Nasıl Yapılır

Yağlı Boya Resimde Deniz Nasıl Yapılır Değişik Resim Teknikleri - Bu makaledeki notlar: pastel boya tekniği yağlı boya resimde..

Resim Teknikleri

Yağlı Boya Teknikleri

Yağlıboya ile resim yapmanın en heyecan verici yollarından bir tanesidir. Yeni başlayanlar için mükemmel bir araçtır çünkü boyadığınız yeri silerek ya da üzerini boyayarak düzeltmesi kolaydır. Yağlı boyanın bir avantajı da, değişik renkleri birbirinin üstüne henüz yaş iken sürebilmenizdir ve bunlar birbirine karışmaz. Bu resim yaparken en yararlı yollardan bir tanesidir. En geniş seçim alanını sağlar. Zengin, koyu veya soluk renkler, yumuşak gölgeler koyulabilir.

Yağlı boya kullanmanın bazı dezavantajlarına gelince, kuruma süresinin uzunluğu en ciddisidir.

Boyama konusunda biraz teknik bilgi edinme gerektiği olgusunu da bazılarınca bir dezavantaj olarak düşünülebilir. Bir veya iki basit kuralı hatırlayıp, palette renk düzenini basit tutarak kolaylaştırılabilir.

Yağlı boya-toz halinde boyanın yağ ile ; akrilik polimer reçine ile; suluboya-pigment, arap zamkı ve çeşitli maddelerin karışımıdır. Böylece, bir boya, boya maddesi artı bir katkı maddesinden oluşur. Örneğin toprak sarısı istiyorsanız, toz halindeki toprak sarısı beziryağıyla karıştırılır. Fakat kullanılan boyaların çoğu için bu basitleştirme geçerli değildir. Çünkü bir de boyanın kullanılabilecek iyi durumda korunabildiği bir süre vardır ki, bu kullanım ömrü boyadan boyaya epeyce değişir.

Yağlı boya tekniğinde iyi sonuç alabilmek için :

a) Resim yapılacak satıhın iyi hazırlanmasına
b) Kaliteli boya kullanılmasına
c) İncelticilerin kaliteli olmasına
d) Boya paleti, fırçalar ve resim sehpasının kullanışlı olmasına dikkat edilmelidir.

Yağlı boya ile Potre nasıl çizilir?

Ç İ Z İ M

Beyazlığı nedeniyle bir karton ya da tuval üzerinde hemen çalışmaya başlamak zor olabilir. Bu nedenle tuval, genellikle terebentinle seyretilmiş Çiğ Umber ve geniş bir fırçayla kabaca boyanır. Yine, tonu eşit olarak yaymak ve muhtemel küçük boşlukların dolmasını sağlamak için tuvalin üzeri bezle silinir.

Başın en üst kısmı bir çizgiyle belirtilerek çizim evresine geçelim. Buradan sağa ve aşağı doğru saçın kenarı çizilir. Sonra başın üst kısmından alnında saçlarının ortadadan ayrılacağı noktaya bir çizgi çekilir. Oradan yine sağa, yüzün kenar çizgisini aşağıda çeneye doğru ve çeneden itibaren yukarıya doğru yüzün sol tarafı çizilir. Büyük bir fırçayla saç tonu verilir. Bu noktada, başın tuval üzerinde doğru konumuna oturtup oturtulmadığını görmek mümkündür. Doğru değilse, terebentli bir bezle hepsini silip yeniden başlanır.

Bundan sonra, iki fırça vuruşuyla (başın boyutlarıyla orantılı olarak) gözlerin koyu noktaları boyanır, bunu yönleri karşılaştırılarak kaşlar izler. Sonra omuz çizgileriyle, tişörtün yakasını çizip, yüzün sağ tarafına geçilir. Burada yanak kemiği ve yüzün kenar çizgisini düzelttikten sonra burnun sağ ve sol taraflarını çizip ağza kadar inilir.

Geniş bir fırçayla sol üst plandaki sandalyenin arkalığını boyayıp, omuzların üstleri düzeltilir. Tekrar ağza dönüp konumu düzeltilip, dudaklar arasındaki çizgi çekilir. Burun doğru olmamışsa terebentle bir kısmı silinip, sonra da çenenin soldaki çizgisi değiştirilebilir. Yeniden yüzün sağına geçip yanak kemiğinin kenarı değiştirilir.

Bütün bunların amacı, başı tuvale doğru olarak yerleştirmek, ölçeği tuval boyutlarına uygun tutmak ve yüzün karakteristik çizgilerini yerleştirmekti. Artık tabloya başlanabilir.

BİRİNCİ EVRE:*

Her rengin her bir tonu için ayrı bir fırça kullanılır ve kullanılan bütün temel renkler karıştırılır. Alından başlayarak saçlar, gözler gibi, tuvalin her yerine her renkten biraz sürülür. Bütün ana renkler –bazen tek fırça vuruşuyla- sürülür.

Birinci evrede tuvale pek az dokunulmasına rağmen , çizimde olduğu kadar zaman harcanabilir. Zamanın hemen tümü renklerin karıştırılmasıyla geçer. Burada temel palet renk dizisi artı Çiğ Umber kullanılır. Palette sırasıyla, Kar Beyazı, Toprak Sarısı, Kadmiyum Kırmızısı, Virdian, Kobalt Mavisi, Çiğ Umber ve Fildişi Siyahı vardır. Yüzdeki en açık renk için Toprak Sarısı, Kadmiyum Kırmızısı, Virdian ve Beyaz karıştırılır. Yanakta yine aynı renkler bu kez Virdian yerine Kobalt Mavisi karıştırılarak kullanılır. Saçı Çiğ Umber, Kadmiyum Kırmızısı, Toprak Sarısı ve Beyaz karışımıyla, sandalye de yine bu renk dizisinin değişik oranlardaki karışımıyla boyanır. Arka plan için yine sandalye ile aynı aynı karışımı bu kez kırmızı koymadan ve Fildişi Siyah ekleyerek kullanılır. Tişörte gelince bu da, Kobalt Mavisi, Kadmiyum Kırmızısı, Toprak Sarısı ve Beyazla boyanır.

İKİNCİ EVRE:*

Bu devrede her şey biraz daha belirginleştirilir. Gözler daha iyi çizilir ama buruna yakın köşeleri tam gerektiği boyanır. Sonuçta her taraf biraz daha boyanır.

ÜÇÜNCÜ EVRE:*

Bu evrede, yüzü geliştirmekten çok çevresindekiler tuvale geçirilir. Saçın rengi seçilip tişörtün rengi hazırlanır. Her evrede, doyurucu seviyeye ulaşana kadar renk veya tonu hafifçe değiştirerek, tişört üzerinde azar azar çalışılır. Yüzün sol tarafı düzeltilir ve sonra da sandalye boyanır.

Her fırça vuruşunu gereken doğru yere sürmeye çalışmakla beraber, hemen ardından, yanına veya üzerine sürülecek bir başka fırça vuruşuyla düzeltilir. Kullanılan katkı maddesi miktarı sınırlanırsa, fırça vuruşları daha kolaylıkla ayarlanabilir.

SON EVRE:*

Her şey bir ileriki aşamaya taşınmıştır. Tişört tamamen tamamlanmış, ağız daha kabul edilebilir durumdadır. Çoğu kişiler modelleriyle benzerlik sağlayamadıklarından yakınırlar. Benzerliğin nasıl sağlandığını ve bunun oldukça küçük değişiklerle başarıldığını, örneğin, ağız kenarına, gözün köşesine veya buruna bir fırça dokunuşuyla görülebilir. Temel yapı doğru kurulmaya çalışılmalıdır

Yağlı Boya Teknikleri / Stapula (Resim Bıçağı) İle Yağlıboya Teknikleri

Ç İ Z İ M :

Tabloyu çizerken sadece burada fırça kullanılmış. Çizim ve kompozisyonun ana çizgileri belirlenir. Burada koyu renkli alanlar basit olarak belirlenmiş. Çizim için çok fazla terebentinle Fransız Deniz Mavisi kullanılmış.

R E N K L E R :

Palet bıçağıyla renk karıştırırken çok miktarda boya alınmalıdır. Renkler palet bıçağının sırtıyla iyice karıştırılmalıdır.

Birinci evrede karıştırılan renkler bu kadar olamamakla beraber aşağıda görülüyor. *Temel renk dizisine ek olarak Limon sarısı ve Kobalt Mavisi kullanılmış. Renk karıştırırken resim bıçağı yerine palet bıçağı tercih edilmiş.

GÖKYÜZÜ : Beyaz, Kobalt Mavisi, Kadmiyum Kırmızısı, Toprak Sarısı ve çok az da Limon sarısı
UZAK TEPELER : Kobalt Mavisi, Beyaz, Kadmiyum Kırmızısı, çok az Toprak Sarısı ve Limon Sarısı
YAKIN TEPELER : Kobalt Mavisi, Kadmiyum Kırmızısı, Toprak Sarısı ve Beyaz
MAVİYLE VURGULANAN TEPELER: Kobalt Mavisi, Kadmiyum Kırmızısı, Fransız Deniz Mavisi, Beyaz ve çok az toprak sarısı
SU KULESİ: Beyaz, Limon Sarısı ve Kırmızı

BİRİNCİ EVRE:

Üstte önce gökyüzü boyanmaya başlanır. Resim bıçağıyla tepeden aşağı doğru hareketlerle boyanır. Tablonun tamamını bu şekilde boyamak gerekmeyebilir, ama böyle yapılırsa başlangıçtaki tuhaf eğrilmelerin önüne geçilebilir. Tuval üzerinde bir baştan diğerine geniş hareketlerle gökyüzü boyandı. Sonra da uzaktaki tepelerin üstleri boyanır. Yeni bir renk alırken, resim bıçağının tamamen temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Sıra su kulesine geldi. Bunu gerçek boyutlarından biraz daha geniş boyadıktan sonra, taşan kenarlarını uzak tepelerin renkleriyle örterek biçimi düzeltilir. Bunu daha yakın tepeler ve nihayet maviliği biraz daha vurgulanmış olan tepeler izler. Her defasında boyayı, biraz daha aşağıya taşırıp bir sonraki renkle de fazlalıklar kapatılır. Su kulesinin dışında bütün bu renkler, resim bıçağı yatay tutulup aşağıya çekilerek boyanır. Bundan sonra, maviliği biraz daha vurgulanmış olan tepelere resim bıçağının ucuyla dikey olarak iki dokunuş eklenir. Su kulesi de sağdan sola doğru aynı tarzda boyanır.

İKİNCİ EVRE:

Bu evrede yeşilliklerin bir kısmını tuvale geçirmeye ve ipek çiftliği boyamaya başlanır.

Bu evre sonuncusuyla karşılaştırıldığında, koyu mavi-yeşillerin ve ön plandaki ağacın renklerinin sonradan değiştirildiği fark edilir.

Daha sonra çatının ağaçların yanındaki kenarı boyanır. Bunu üstüna koyu ve geniş bir şerit halinde oluğun rengi sürülür ve fazlalığı da duvarın açık rengiyle örtülür. Altta ve evin sağındaki koyu çizgiler, ev veya ağaçların bitip çayırların başladığını belirtmek için kullanılabilir. Evin önündeki çayırın başlangıcını ve büyük ağacın dalların gövde ile birleştiği yer de boyanır.

SON EVRE :

Bu evrede ağaçlar biraz daha geliştirilmeye başlanır. Önce yakındaki dut ağacının çok koyu renklerini üzerinden boyayarak biraz daha açılır. Sonra orta plandaki büyük ağaçlar boyanır. Çimen için 3 farklı renk hazırlanır ve boyarken bunlar daha da çeşitlenebilir. Yakında duran büyük ağacın yanındaki koyuluk değiştirildikten sonra, ev, kapı ve pencereler eklenip rengi biraz daha açılarak yeniden boyanır. Bu bitince, çimenin üzerine bazı ayrıntılar çizip çit yerleştirilir.

Yeşiller henüz çok yaştır ve çit koyu olabilir. Çitin üzerine biraz açık renk sürülür. Bu renkler sağ tarafta bulunan son direğin üzerinde biraz karışıp kirlendiğinden, alttaki koyu renkler belli olur. Bu gibi ayrıntılar resim bıçağının yan kenarıyla; kenar boyunca bir miktar boya alınıp yukarı veya aşağı doğru çekerek boyanır.

Kapı ve pencereler resim bıçağının ucuyla ve su kulesinde olduğu gibi biraz daha büyükçe boyandıktan sonra, evin hafifçe değiştirilip açılan renginin sürülmesiyle düzeltilir. İleride eve doğru uzanan çayırın daha koyu renkli olan kenarı çitten önce, çitin dibindeki koyuluk ise çit bittikten sonra boyanır. Soldaki ağaç gövdesinin önce orta-tonu sonra açık tonu boyanır. Boyanan son alanlar sağdaki koyu renkli çalı, ötede ağaçların arasındaki bazı koyuluklar ve evin yanındaki koyu rengin içine yerleştirilen açık yeşil renkli birkaç küçük ağaçtan ibarettir.

Sponsorlu Bağlantılar

Yağlı Boya Resimde Deniz Nasıl Yapılır İçin Yorum Yap