Yaş Problemleri Çözümlü

Yaş Problemleri Çözümlü Çözümlü Yaş Problemleri - Bu makaledeki notlar: yaş problemleri yaş problemleri çözümlü çözümlü..

Çözümlü Yaş Problemleri

YAŞ PROBLEMLERİ

Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.

İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.

Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.

Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.

İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.

Örnek 1

Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?

A) 4 B) 8 C) 9 D) 12

Çözüm

Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.

Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.

Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,

30 x 3 = 90 olmalıdır.

48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)

90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı

24 : 2 = 12 yıl sonra olur.

Cevap D

Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:

Örnek 2

Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

Çözüm

Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,


Cevap D

Örnek 3

62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?

A) 40 B) 52 C) 54 D) 56

Çözüm

En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.

Verilenlere göre,
x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) = 62

4x + 30 = 62

4x = 32

x = 8 («) olur.

Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,

62 – 8 = 54 yaşında idi.

Cevap C

Yaş Problemleri


Yaş Problemleri

1. 3 yıl önce 9 yaşında olan Selin, şimdi kaç yaşındadır?
A) 12 B) 14 C) 13

2. 4 yıl sonra 13 yaşında olacak olan Asiyenur, şimdi kaç yaşındadır?
A) 10 B) 17 C) 9

3. 2 yıl önce 15 yaşındaydım. Şimdi kaç yaşındayım?
A) 17 B) 18 C) 19

4. 5 yıl önce 12 yaşında olan Çağrı, şimdi kaç yaşındadır?
A) 16 B) 17 C) 18

5. Göksel 4 yıl sonra 11 yaşında olacak. Göksel şimdi kaç yaşındadır?
A) 6 B) 7 C) 15

6. Ablam 4 yıl sonra 19 yaşında olacak. Ablam şimdi kaç yaşındadır?
A) 13 B) 23 C) 15

7. Ağabeyim 5 yıl önce 13 yaşındaydı. Ağabeyim şimdi kaç yaşındadır?
A) 16 B) 18 C) 8

8. 2 yıl sonra 9 yaşında olacak olan Ezgi, şimdi kaç yaşındadır?
A) 7 B) 11 C) 12

9. Hakan 5 yıl sonra 13 yaşında olacaktır. Hakan şimdi kaç yaşındadır?
A) 7 B) 8 C) 18

10. 7 yıl sonra 15 yaşında olacak olan Harun, şimdi kaç yaşındadır?
A) 6 B) 7 C) 8

Cevaplar:

1-A
2-C
3-A
4-B
5-B
6-C
7-B
8-A
9-B
10-C

Yaş Problemleri

bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır.çocukların yaşlarının toplamı babanın yaşına geldiğinde baba ve çocukların yaşları toplamı 90 oluyor.babanın bugünkü yaşı kaçtır ?

5.sınıf Matematik Yaş Problemleri Soruları

lütfen 5.sınıf olsun…

Hız Problemleri

ÖRNEK 1:

İki şehir arası 450 kilometredir.Karşılıklı hareket eden
iki taksiden birinin saatteki ortalama hızı 70 kilometre,
diğerinin 80 kilometredir.İki taksi kaç saat sonra karşılaşırlar?

ÇÖZÜM:
İki şehir arası uzaklık,hızlar toplanarak bölünür:

70+80=150
450:150=3 saat sonra karşılaşırlar.

ÖRNEK 2:

İki köyden karşılıklı hareket eden iki kişiden birinin saatteki ortalama hızı 5 kilometre,diğerinin
6 kilometredir.3 saat sonra karşılaştıklarına göre,köyler arası
kaç kilometredir?

ÇÖZÜM:
Hareket karşılıklı olduğu için,hızlar toplamı süre ile çarpılır:

5+6=11
11×3=33 kilometre(iki köy arası)

ÖRNEK 3:
Saatteki ortalama hızı 70 km olan bir otomobil ile saatteki ortalama hızı 40 km olan bir tır,aynı anda aynı yönde hareket ediyorlar.2 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç km olur?

ÇÖZÜM:
Hızlar farkı süre ile çarpılır:

70-40=30(hızlar farkı)
30×2=60 km (aralarındaki uzaklık)

alıntı

Sponsorlu Bağlantılar

Yaş Problemleri Çözümlü” İçin Bir Cevap

Yaş Problemleri Çözümlü İçin Yorum Yap