Yaş Problemleri Soruları

Yaş Problemleri Soruları Yaş Problemleri Çözümlü - Bu makaledeki notlar: yaş problemleri ve çözümleri yaş problemleri..

Yaş Problemleri

YAŞ PROBLEMLERİ
*
· Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.
· İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.
· Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.
· Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.
· İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.

*
*
Örnek 1
Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?
*
A) 4******************* B) 8******************* C) 9******************* D) 12
*
Çözüm
Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.
Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.
Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,
30 x 3 = 90 olmalıdır.
48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)
90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı
24 : 2 = 12 yıl sonra olur.
Cevap D
*
Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:
*
*
Örnek 2
Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?
*
A) 11******************* B) 12******************* C) 13******************* D) 14
*
Çözüm
Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,

Cevap D
*
*
Örnek 3
40 yaşındaki bir annenin; 3, 6 ve 11 yaşlarında üç çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annelerinin yaşına eşit olur?
*
A) 10******************* B) 11******************* C) 12******************* D) 13
*
Çözüm
*
*
(şimdi)
(x yıl sonra)
*
Anne
************
40
40 + x
*
Çocuklar
************************
3 + 6 + 11 = 20
20 + 3x

*
40 + x =
40 – 20 =
20 =
x =
*
20 + 3x
3x – x
2x
10 yıl sonra yaşları eşit olur.

Cevap A
*
*
Örnek 4
62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?
*
A) 40******************* B) 52******************* C) 54******************* D) 56
*
Çözüm
En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.
Verilenlere göre,
x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) =
4x + 30 =
4x =
x =
*
62
62
32
8* … («) olur.

Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,
62 – 8 = 54 yaşında idi.
Cevap C

3. Sınıf Matemetik Problemleri


3. Sınıf Matemetik Problemleri

PROBLEMLER

Örnek Problem 1 : Ali ile Elifin yaşları toplamı 15 tir. Elif 8 yaşında olduğuna göre Ali kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm: 15
Elif ile Alinin yaşları Ali kaç yaşındadır? 8
toplamı 15 7 yaşındadır.
Elif 8 yaşında .

Örnek Problem 2 : İlknur 11 yaşındadır. Tuğçe , İlknurdan 3 yaş büyüktür. Tuğçe kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm: 8230;.
İlknur 8230;.. yaşında Tuğçe kaç yaşındadır? 8230;
Tuğçe, İlknurdan 8230;. yaş +
büyük .
8230;. yaşındadır.

Problem : 19 bardağın 5 tanesi kırıldı. Geriye kaç bardak kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Sınıfımızda 18 erkek, 12 kız öğrenci vardır. Erkekler kızlardan kaç fazladır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Ömerın 13 kalemi vardı. Annesi 4 kalem daha aldı. Ömerin kaç kalemi oldu?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Denizin 7 kahverengi, 3 kırmızı, 6 siyah boya kalemi vardır. Boya kalemleri kaç tanedir?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Selçuk tabağa 12 şeker koydu. Şekerlerin 5 tanesini Kamil yedi. Geriye kaç şeker kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Hasan 17 kitap okudu. Göksel Hasandan 5 kitap eksik okudu. Göksel kaç kitap okudu?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Uğurun 9 cevizi vardır. Meltemin cevizleri Uğurun cevizlerinin 2 katıdır. Meltemin kaç cevizi vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Ayşegül 13 YTL parası vardır. 6 YTLsini harcadı. Kaç YTL parası kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Beyza 11 yaşındadır. Murat Beyzadan 2 yaş küçüktür. Murat kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Alperin 17 şekeri vardı. Sezerin şekeri Alperden 4 ek******. Sezerin kaç şekeri vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem : Sudenin 13 kalemi vardı. 17 kalemi olması için kaç kaleme daha ihtiyacı vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problemler: Bir fırında 9 ekmek satılmıştır. Satılan ekmek sayısını 20ye çıkarmak için kaç tane daha ekmek satılmalıdır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

PROBLEMLER

Problem: Gizemin 13 sayfa defteri vardı. 6 sayfasını yazarak kullandı. Kullanmadığı kaç sayfası kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm: 13
Gizemin 13 sayfa defteri vardı. Kullanmadığı kaç 6
6 sayfasını kullandı. sayfası kaldı? 7 sayfası
kaldı.

Problem: Alperenin 14 kalemi vardı. Bir destesini kullandı. Geriye kaç kalemi kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Sudenin test kitabında 16 tane problem vardı. 7 tanesini çözdüğüne göre çözmediği kaç problemi kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Babası Şeymanura okuması için 17 kitap aldı. Şeymanur bunların bir düzinesini okudu. Okunacak kaç kitabı kaldı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Fırat ile Mervenin toplam 13 silgisi vardı. Bu silgilerin 5 tanesi Fıratın olduğuna göre Mervenin kaç silgisi vardır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Gizem 8 yaşındadır. Kardeşi ise Gizemden 5 yaş küçüktür. Kardeşi kaç yaşındadır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Aslıtürk 9 yaşındadır. Kardeşi ise 7 yaşındadır. Kardeşi Aslıtürkten kaç yaş küçüktür?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Mehmetin 17 tane oyuncağı vardı. Arkadaşı Türkünün ise 12 oyuncağı vardır. Mehmetin oyuncağı Türkünün oyuncaklarından kaç tane fazladır?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: 1 A sınıfında 15 erkek, 13 kız öğrenci vardır. Kızlar erkeklerden kaç ek******?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Problem: Berke 9 yaşındadır. Berke 4 yıl önce kaç yaşındaydı?
Verilenler İstenenler Çözüm:

Çözümlü Yaş Problemleri

YAŞ PROBLEMLERİ

Belli bir sene sonra herkesin yaşı aynı miktarda artar.

İki kişinin yaşları toplamı t yıl sonra 2t artar.

Belli bir sene önce herkes aynı miktarda gençti.

Üç kişinin yaşları toplamı t yıl önce 3t daha azdı.

İki kişinin arasındaki yaş farkı zamanla değişmez.

Örnek 1

Bir baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olur?

A) 4 B) 8 C) 9 D) 12

Çözüm

Baba ile oğlunun yaşları farkı 48 – 18 = 30 dur.

Yaşları farkı hiç bir zaman değişmez.

Yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katı olacağından,

30 x 3 = 90 olmalıdır.

48 + 18 = 66 (şimdiki yaşları toplamı)

90 – 66 = 24 ® Yaşları toplamı artmalı

24 : 2 = 12 yıl sonra olur.

Cevap D

Bu soru tipleri denklem kurularak ta çözülebilir. Şimdi bu tip örnekler yapalım:

Örnek 2

Salim’in 4 yıl önceki yaşının, 6 yıl sonraki yaşına oranı dir. Buna göre, Salim’in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

Çözüm

Salim’in şimdiki yaşı x olsun. Verilenlere göre,


Cevap D

Örnek 3

62 yaşında olan bir annenin yaşı, 5 er yıl arayla doğmuş dört çocuğunun yaşlarının toplamına eşittir. Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?

A) 40 B) 52 C) 54 D) 56

Çözüm

En küçük çocuğun yaşı x ise, diğerlerinin yaşları sırasıyla x + 5, x + 10 ve x + 15 olur.

Verilenlere göre,
x + (x + 5) + (x + 10) + (x + 15) = 62

4x + 30 = 62

4x = 32

x = 8 («) olur.

Buna göre, en küçük çocuk doğduğunda anne,

62 – 8 = 54 yaşında idi.

Cevap C

5.sınıf Matematik Yaş Problemleri Soruları

lütfen 5.sınıf olsun…

Sponsorlu Bağlantılar

Yaş Problemleri Soruları” İçin 3 Cevap

Yaş Problemleri Soruları İçin Yorum Yap