Yasaklı Sitelere Giriş Resimli Anlatım

Yasaklı Sitelere Giriş Resimli Anlatım Erişim Yasaklı Sitelere Giriş - Bu makaledeki notlar: dns gizleme yasaklı sitelere giriş resimli..

Yasaklanan Sitelere Erişim Yöntemleri (resimli Anlatım)

Yasaklanan Sitelere Erişim Yöntemleri (Resimli Anlatım)
gönderen: kvk / kontrmedya Wednesday, Mar. 26, 2008 at 10:47 AM


İnternette gezinirken zaman zaman bu görüntüyle karşılaştığınız olmuştur. Son olarak yürürlüğe giren “5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun“dan sonra, bu görüntüyle zaman zaman değil, sık sık karşılaşmanız da pek muhtemel. Zira sözkonusu kanun “İçerik itibariyle belirli suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verileceğini” düzenliyor. Yani sürekli ziyaret ettiğiniz veya kendi yönetiminizde bulunan bir site hakkında yetkili mercilerde “yeterli şüphe” oluşması, erişimin engellenmesine yeterli. Suç işlenmiş olması gerekmiyor(!)
Erişim engelleme nedenleri olarak ise başlıca sıralanan 8 madde şöyle:
a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan; 1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228), suç­la­rı.
ve ek olarak,
b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.
Bu sayılan maddelerin devletin sansürcü zihniyetini gizlemek için birer kılıf olduğunu anlamak için bu tür içeriklerde yayın yapan binlerce sitenin erişim durumuna bakmak yeterli. Herhalde kararlılıkla uygulandığını belirtebileceğimiz tek madde “kutsal kurtarıcımızı” korumayı amaç edinen sonuncusu. Kaldı ki, “zararlı içeriği şüphe götürmez” sitelerin yanısıra, geniş bir kitleye hitap eden burjuva boyalı basınının günlük internet yayınlarını sadece 5. maddeye dayanarak durdurmak bile mümkün.
Devletin siyasal-ekonomik niteliği, “internet kültürü” konusunda koyu bir cahillikle birleşince kanunun uygulamasının sonuçları da bu duruma uygun oluyor. Ya da Avukat İlker Atamer’in kendine has ifadesiyle “kısmi erişim engelleme kararı verilerek, suç teşkil edecek içeriğe erişimin engellenmesi mümkün iken internet sitelerinin orantısız şekilde tamamen erişme engellenmesi, pek çok site kullanıcısının menfaatini zedelemekte, Türkiye’nin yurtdışındaki itibarını olumsuz olarak etkilemekte, hatta yanlış bir şekilde Türkiye’nin “sansürcü” bir devlet olduğu izlenimi verebilmekte ve ayrıca yazılı ve görsel basında gereksiz yere gündem teşkil etmektedir.”
Zaten gerekli bir uygulamanın “gereksiz yere gündem teşkil etmesi” haksızlık olurdu. O halde yurtdışındaki itibarımızı da zedelemeden önce, en etkili çözüm yolunun çağın gerisinde kalmış korkuluk zihniyetinin sansürcü uygulamalarına karşı tepki vermekten ve sistemli bir şekilde mücadele etmekten geçtiğini özellikle vurgulayarak, bazı durumlarda işe yaramama ihitmali de bulunan bazı geçici çözümlerin anlatımlarına geçelim. Hepsini ayrı ayrı uygulayabilir, sizin için en pratik ve uygun olan çözümde karar kılabilirsiniz.
1- DNS Tabanlı Engellemeleri Aşmak İçin (Windows XP)

DNS tabanlı engellemeleri aşmak için kullanılan en pratik ve popüler yöntemdir. DNS tabanlı engellemelerde siz girmek istediğiniz sayfanın adını girip “enter” dediğinizde Türk Telekom sizi başka bir sayfaya (Bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir yazılı olan sayfaya) yönlendirir. Bu yapacağımız işlemle TT’nin otomatik olarak atadığı DNS sunucu adreslerini aradan çıkartıp kendi belirlediğimiz sunucu adreslerini girmiş oluyoruz. Böylelikle TT’nin DNS sunucularını aradan çıkartarak yönlendirme fırsatı vermeden bağlanmak istediğimiz sayfaya kendi belirlediğimiz DNS sunucuları üzerinden ulaşıyoruz. Bunun için OpenDNS sunucu adreslerini kullanacağız.
Fakat belitmekte fayda var ki, T.C. Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 17 Ocak 2008 tarihinde 2008/55 nolu kararıyla aldığı Youtube yasağını aşmak için bu işlem geçerli olmadı. Çünkü Türk Telekom bu sefer sadece DNS tabanlı engellleme ile yetinmeyerek Youtube adreslerine giden tüm paketleri de engelledi. Muhtemelen hem bundan sonra alınacak erişim durdurma kararlarında, hem de geriye dönük olarak uygulanacak olan bu yöntemle “OpenDNS çözümü” pek bir işe yaramayacak. Ama yine de bilinmesinde fayda olabilir ve bazı sitelere erişimde hala geçerli olabilir.


Eğer yukarıdaki resimli anlatım sizin için tam olarak anlaşılır olmadıysa bir de buradaki rehberi deneyin.
Windows XP için hazırlanan videolu anlatımı izlemek için ise buraya tıklayın.
1- DNS Tabanlı Engellemeleri Aşmak İçin (Windows Vista)

Eğer yukarıdaki resimli anlatım sizin için tam olarak anlaşılır olmadıysa bir de buradaki rehberi deneyin.
Diğer işletim sistemlerinde bu işlemi nasıl gerçekleştireceğinize dair bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Windows

Mac

Unix/Linux

2- xB Browser (İnternet Tarayıcısı) Kullanmak

XeroBank internet tarayıcısı Firefox ve Onion Router teknolojilerini kullanarak geliştirilmiş bir internet tarayıcısıdır. İnternet gezintilerinizi yaparken kimliğinizi gizlemenizi sağlar. Karışık gelebilen Proxy ayarlarına gerek kalmadan internette IP gizlemesi sağlayan tarayıcının arayüzü Firefox tabanlı ve oldukça kullanışlı. Tarayıcının ücretsiz sürümü Türkiye’deki internet hızına oranla kullanıcılara yavaş gelebilir. Buna karşın ücretli ve daha hızlı çalışan versiyonu da var.
xB Browser’ı indirme işlemine buraya tıklayarak başlayabilirsiniz.
Buraya kadar gerekli işlemleri gerçekleştirdiyseniz artık masaüstünüzde xB Browser kısayolunu elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi artık xB Browser ile “anonim sörf” yapmaya başlayabilirsiniz. xB Browser açılırken bilgisayarınıza yüklü çerezleri kontrol eder, güvenlik riski taşıyabilecek olan çerezleri silmek isteyip istemediğinizi sorar. Bu aşamaları geçtikten sonra aşağıdaki gibi bir tarayıcı arayüzü ile karşılaşırsınız. IP adresinizin durumunu www.ip2location.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

3- FoxyProxy (Firefox Eklentisi) Kullanmak

xB Browser’in otomatik olarak yaptığı işlemleri Firefox tarayıcısı üzerinden manuel olarak yapmak olarak değerlendirebiliriz. xB Browser’ın bağlantı hızı çok yavaş ise FoxyProxy alternatifini devreye sokabilirsiniz. Proxy internete başka bilgisayarlar/sunucular üzerinden bağlanmamızı sağlayan sistemdir. Foxyproxy ise bir Firefox eklentisidir. Bu nedenle FoxyProxy kullanmak için bilgisayarımızda Firefox internet tarayıcısı yüklü olmalıdır. Eğer hala Firefox kullanmıyorsanız, Türkçe sürümünü buradan indirip kurabilirsiniz. Kürtçe sürümü de burada. Firefox kullandığınızı varsayarak FoxyProxy eklentisini bu sayfadan indirip kurmaya başlayalım:Firefox ve Foxyproxy kurulumlarını tamamladık. Şimdi artık FoxyProxy kullanmaya hazırız. FoxyProxy’i nasıl kullanmanız gerektiğine dair ayrıntılı ve resimli anlatıma buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bir ingilizce anlatım işinize yarayacaksa bu entry faydalı olabilir.

Kullanabileceğiniz proxy listeleri yayınlayan bazı siteler:

4- SSH Tünelleme Yoluyla Bağlantı Kurmak


Huzeyfe Onal tarafından hazırlanan SSH Tünelleme yöntemi ile içerik filtreleyicilerin nasıl atlatılacağı ve kablosuz ağlarda güvenli sörf amaçlı belgeyi PDF dosyası olarak indirmek için tıklayın.

SSH Tünelleme ile ilgili benzer bir anlatıma İlerici Gençlik Derneği’nin TeknoPolitik sayfasından ulaşabilirsiniz.

5- Proxy Siteleri Üzerinden Bağlantı Kurmak

Proxy hizmeti sunan web siteleri üzerinden gitmek istediğiniz sitenin adresini belirlenen yerlere girip, hem birtakım bloklamaları aşabilir hem de anonim gezinti yapabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bazı proxy siteleri şunlar:

Yazıda çalıştırılabilir dosyalara verilen linklerin tamamı üreticilerinin resmi sitelerine yöneliktir.
kontrmedya’nın notu: Bu anlatım belirli bir süre önce hazırlanmasına rağmen genişletmek ve gözden geçirmek için bekletiyorduk. Fakat erişim engellemeler arttığı için olduğu gibi aktardık. An itibariyle Indymedia da erişime kapatıldığı için bu makalenin burada sınırlı kalması pek bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden, buraya erişebilen arkadaşlardan isteğimiz bu anlatımın yayılmasıdır. Anlatım CopyLeft dir. İsteyen herkes tarafından, kaynak gösterilme zorunluluğu olmadan yayınlanabilir, yeniden düzenlenebilir ve kullanılabilir. Yazının html kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Selamlar, Saygılar. kontrmedya

Sponsorlu Bağlantılar

Yasaklı Sitelere Giriş Resimli Anlatım İçin Yorum Yap