Zararlı Maddeler

Zararlı Maddeler Zararlı Maddeler Nelerdir Vıki - Bu makaledeki notlar: zararlı maddeler ZARARLI MADDELER zararlı maddeler..

Alışkanlık Yapan Zararlı Maddeler

Alışkanlık Yapan Zararlı Maddeler

İrade sahibi olmak, intizam içinde, başarılı ve sıhhatli bir hayatın anahtarıdır. Bu anahtar, insanları mesut eder. Onun zıddına “Hızlı yaşamak” diyebiliriz.

Hızlı yaşamak sözü ile hızlı sürülen bir aracın durumu arasında çok büyük benzerlikler vardır. Hareket halindeki bir otonun fireni tutmuyorsa, sürati artacak, önüne geleni çiğneyecek ve kendi sonu da felaket olacaktır. İnsan denen mahluk, aklını kullanmayıp yalnız nefsani arzularıyla hareket ediyorsa, hızı artmıştır; durumu, boşuna akıp giden nehir suyuna benzer Akıl denen baraj ile sakinleştirilirse, gücü artacak, verimi yükselecektir.

Dünyada her şey canlıların rahat yaşayabilmesi için ölçülü ve ayarlı yaratılmıştır. Buna rağmen biz, havanın biraz sıcak veya biraz soğuk oluşu halinde hemen şikayet ederiz. Halbuki bu kabil değişiklikler, bizim ibret almamız içindir. Dünyada mutluluğun anahtarı, intizamlı ve ölçülü yaşayıştır.

Vaziyeti hızlı yaşamak tabirine uyan kişilerde, ayarlı ve intizamlı bir hayat bulamazsınız. Onlar, vücudumuzun ihtiyacı olan normal besin maddelerini yeyip içmekle yetinmezler; daha fazlasını isterler. Müsriftirler, ferasetsiz ve anlayışsızdırlar; kendi nefislerine hudutsuz hak tanımışlardır. Başkalarını hiç düşünmezler, bencildirler. Geceyi gündüzü birbirine karıştırırlar, haram-helal tanımazlar. Onların hisleri, sadece hudutsuz zevk peşindedir. Akıl rafa kaldırılmıştır. Dolayısıyla hal ve hareketleri çok kere çocukça veya delicedir. Onlar ekseriya sigara, kumar ve uyuşturucu müptelası olurlar.

Bunların her biri zevkli ve keyif vericidir. Lakin, hiç bir canlının yaşaması için onlara ihtiyacı yoktur. Her birinin ZEHİR olduğunu bildikleri halde, hiç bir kanun ve nizam tanımadan, önceleri küçük dozda ve ufak çocukların ellerini ateşe uzattıkları gibi denemek maksadıyla kullanılan bu maddeler, ateş gibi ani yakıcı olmadıkları gibi, kendilerine hoş gelir.

Çünkü, hiç bir zehirli maddenin etkisi, ateşin alevi derecesinde ani değildir. Felaketlerin, ilk tadım veya ilk adımla başladığını anlamak çok zordur. Dolayısıyla bunların her birini birer “Gizli Düşman” olarak görmek icap eder.

Gizli Düşman, yalnız insandan olmaz. Pek çeşitli zevk verici maddelerin aynı maksatla kullanıldıkları bilinen bir gerçektir.

Bir düşman; sözünü, yüzünü, kıyafetini ve tavrını dosta benzeterek yanımıza sokulmuşsa, bize vereceği zarardan haberimiz olmaz. Vereceği zararı yalnız bir tek şeyle, yani AKIL ile önlemek mümkündür. Özetle söylemek gerekirse, hayat boyunca uyanıklık lazımdır. Çünkü uyuyan kişinin aklını kullanması elbette kabil değildir.

Mesela düşman, bulunduğumuz bölgeye uyutucu harp gazı atmış ise, uyku hali kaçınılmazdır. O halde önceden düşmanın böyle bir harp gazı kullanmasına fırsat verilmemesi icap eder. Yani, henüz aklımız başımızda iken gereken bütün tedbirler alınmalıdır.

Düşman ister açıktan, ister gizli şekilde gelsin, her hal ve vaziyete göre önceden tedbir almak, sadece akla mahsus bir marifettir. Aksi halde düşmana mağlubiyet ve ESARET kaçınılmaz olur. Netice olarak, aklını çalıştıranın şansı iyi gider, fakat aklını kullanmayanın şansı ise, hiç dikiş tutmaz. Nitekim, alkol kullanmağa alışmış olanlar hemen daima “şanslarının fenalığından” şikayet ederler ve güya içkiye şanssızlıkları sebebiyle devam ettiklerini tekrarlayıp dururlar. Bazı düşmanlar da içinde ufak patlayıcılar veya zehirli maddeler bulunan; saat, bilezik, dolmakalem, küpe v.s. gibi bilhassa çocukların hoşuna gidecek eşyaları hazırlayıp bunları düşman bildikleri halkın arazisine atıyorlar. Böyle cazip görünüşlü eşyaları görüp alanların kısa veya uzun zamanda bu tuzaklar tarafından ağır şekilde yaralanıp veya zehirlenip öldükleri az rastlanan hadiselerden değildir.

O halde harp, hile demektir. Daha bu misallere benzeyen çok sayıdaki hileleri ve taarruz vasıtalarını, maalesef insanlar yine insanlara karşı kullanıyorlar.

Her türlü hileden uzak kalabilmek için illa (AKIL CEVHERİMİZE) sahip olmamız lazımdır. Keza oyun kıymetini bilmek ve ona layık olduğu selahiyeti tanımak mecburiyetindeyiz. İnsanoğluna lütfedilen akıl, Cenab-ı Hakkı tanıyabileceği ölçüdedir. Hakkı tanıyanın, O`nun emirlerine uyması iktiza eder. Allah her türlü keyif veren maddeyi insana haram kıldığına göre, nefsimizin istediği veya başkaları tarafından tavsiye edilen ve hiç bir gıda değeri bulunmayan bu tür maddelere karşı uyanık olmamız şarttır. Aklımıza danışmadan bunlara yaklaşmamız, bizi her an perişan edebilir.

alıntı

Sponsorlu Bağlantılar

Zararlı Maddeler İçin Yorum Yap